Atviras jaunimo centras

Ramygalos atviro jaunimo centro išvyka į BelgijąPanevėžio rajono Ramygalos atviro jaunimo centro darbuotoja Gaila Matulytė kovo 14-18 dienomis dalyvavo tarptautiniame seminare „Darbo su jaunimu iššūkiai – iReachable” Belgijoje. Šiemet sukanka 10 metų kai Baltijos šalys ir Flandrija pasirašė partnerystės sutartį dėl bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje. Jaunimo reikalų departamentas  prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) delegavo 5 atstovus iš Lietuvos: JRD Jaunimo garantijų inciatyvos koordinatores Gintarę Sabaliauskaitę, Viktoriją Znojevaitę, Rokiškio jaunimo centro atstovę Gitaną Kubilienę, Nevalstybinių vaikų globos namų "Namų židinys" darbuotoją Justę Simonaitytę bei jaunimo darbuotoją G. Matulytę.

Šiuo metu Ramygalos kultūros centro patalpose vyksta remonto darbai. Daugeliui galbūt kyla klausimas: kokia bus atnaujintų erdvių paskirtis?

Pasibaigus renovacijai, čia duris atvers kultūros centro padalinys - Atviras jaunimo centras.

Šiuo metu įgyvendinams Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projektas „Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje“, finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programą. Bendra projekto vertė – 231 954 Eur, iš jų 208 759 Eur – paramos ir bendrojo finansavimo lėšos,  23 195 Eur – savivaldybės įnašas. Projekto trukmė - nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2016 m. spalio 30 d.

Projekto rengimą sąlygojo tai, kad didelė dalis Panevėžio rajono jaunų (14-29 m.) žmonių neįsitraukia į organizacijų ar kultūros įstaigų veiklas, nemotyvuotas jaunimas neturi erdvės, kurioje galėtų saugiai leisti laisvalaikį, tenkinti neformalaus užimtumo, kūrybinius, socialinius poreikius už mokyklos ribų, užsiimti naudinga, darbinius įgūdžius lavinančia veikla, gauti kokybiškas, į socialiai atsakingos asmenybės ugdymą orientuotas, specialistų teikiamas paslaugas.