Šiuo metu Ramygalos kultūros centro patalpose vyksta remonto darbai. Daugeliui galbūt kyla klausimas: kokia bus atnaujintų erdvių paskirtis?

Pasibaigus renovacijai, čia duris atvers kultūros centro padalinys - Atviras jaunimo centras.

Šiuo metu įgyvendinams Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projektas „Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje“, finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programą. Bendra projekto vertė – 231 954 Eur, iš jų 208 759 Eur – paramos ir bendrojo finansavimo lėšos,  23 195 Eur – savivaldybės įnašas. Projekto trukmė - nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2016 m. spalio 30 d.

Projekto rengimą sąlygojo tai, kad didelė dalis Panevėžio rajono jaunų (14-29 m.) žmonių neįsitraukia į organizacijų ar kultūros įstaigų veiklas, nemotyvuotas jaunimas neturi erdvės, kurioje galėtų saugiai leisti laisvalaikį, tenkinti neformalaus užimtumo, kūrybinius, socialinius poreikius už mokyklos ribų, užsiimti naudinga, darbinius įgūdžius lavinančia veikla, gauti kokybiškas, į socialiai atsakingos asmenybės ugdymą orientuotas, specialistų teikiamas paslaugas.

Tai bus pirmasis atviras jaunimo centras Panevėžio rajone. Projekto metu bus modernizuotos ir pritaikytos Ramygalos kultūros centro patalpos jaunimo veiklų organizavimui ir įgyvendinimui.  Daugiau nei 360 kv.m plote bus įrengtos veiklų erdvės: poilsio erdvė, virtuvėlė, choreografijos salė, akustinė erdvė, erdvė kūrybiniams bei darbinaims užsiėmimams, sporto erdvė, dušo kabina; bus įsigyta priemonių laisvalaikio veikloms: muzikos instrumentų, sporto inventoriaus, kompiuterinė įranga, virtuvės baldai, įvairios įrangos darbo įgūdžiams. 

Jau pavasarį jaunimas bus kviečiamas į mokymus: asmenybės ugdymo programą „Aš esu kūrėjas“ (iki 30 jaunuolių) bei smulkaus ir vidutinio verslo organizatoriaus mokymų programą (iki 90 jaunuolių). Parengus AJC veiklos programą, bus teikiamos socialinės, pedagoginės ir psichologinės paslaugos, organizuojamos centro veiklos, skatinančios jaunimo motyvaciją, darbinius, socialinius įgūdžius, stiprinamas tarpinstitucinį bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti efektyvų rizikos grupės jaunimo problemų sprendimą Panevėžio rajone.

Vykdant naujojo jaunimo centro veiklą, bus vadovaujamasi atviro darbo su jaunimu principais. Šie principai apibrėžti Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncpecijoje (patvirtintoje Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4)) bei Atvirų jaunimo centrų veiklos apraše (patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570) .

Paprastai tariant, atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką. 

Perimtas kaip geroji patirtis iš senųjų Europos Sąjungos valstybių, Lietuvoje šis darbo su jaunimu būdas pradėjo tvirtintis nuo 2005 m., o pagrindinės institucinės jo formos yra dvi: atviri jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės. 

Atviras jaunimo centras – tai įstaiga ar jos padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas., Atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. 

Atvira jaunimo erdvė – patalpa, skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu, galinti būti įstaigoje (kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje), nekeičiant įstaigos juridinio statuso, ir pritaikoma atviram darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę. 

Tiek centuose, tiek erdvėse pagrindinis veikėjas yra Jaunimo darbuotojas – tai suaugęs asmuo, veikiantis už formaliojo švietimo ir ugdymo sistemos, šeimos ir darbinės veiklos ribų, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis ar bendruomenėmis bei turintis šiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų. Profesinė jaunimo darbuotojo laikysena susideda iš asmeninių nuostatų ir požiūrio, santykio kūrimo bei palaikymo, metodinės ir pritaikymo bei struktūrinės kompetencijų. Jaunimo darbuotojas už atliekamą profesionalų darbą turi teisę gauti užmokestį. Siektina, kad jaunimo darbuotojas turėtų pedagoginį, psichologinį arba socialinių mokslų sričių išsilavinimą arba būtų kitaip įgijęs socialinio darbo su jaunimu kompetencijų. (www.jrd.lt informacija)

Ramygalos Atvirame jaunimo centre dirbs du jaunimo darbuotojai. 

Tad nekantriai laukiame renovacijos pabaigos ir pakviesime Ramygalos bei aplinkinių gyvenviečių jaunimą įsitraukti į veiklas, o įstaigas bei organizacijas – kurti pagalbos jaunimui ir glaudesnio bendradarbiavimo tinklą.

Projekto vadovas - Vidas Visockis, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorius, tel. (8 45) 582 693, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Jaunimo darbuotoja Gaila Matulytė, tel. 8 618 03003, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.