Alternatyvios muzikos grupė. Vadovas Audrius Pakšys.

Alternatyvios muzikos grupė skirta paaugliams ir jaunuoliams. Muzikinis lavinimas padės ugdyti meninius gebėjimus, užtikrins turiningą laisvalaikį, skatins saviraišką, pozityvų bendravimą, kolektyvinį darbą. Šis visapusiškas lavinimas inspiruos teigiamus asmenybės formavimosi pokyčius, suteiks galimybę plėsti akiratį, gilintis į alternatyviąją muziką, pažinti muzikinį raštą, valdyti pasirinktą muzikos instrumentą, improvizuoti, dalyvauti koncertinėje veikloje.

Teatro studija jaunimui. Vadovė Audronė Palionienė.

Jaunimo teatro studija skirta vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams (paaugliams ir jaunuoliams). Teatro dalyko turiniu bus ugdomos bendrosios studijos lankytojų kompetencijos: kūrybiškumas, saviraiška, iniciatyvumas; pasitikėjimas savimi, elgsena prieš auditoriją; empatija: kurdami vaidybinius etiudus mokiniai ugdysis gebėjimą suprasti kitus asmenis, įsigilinti į asmenybės psichologines ir socialines problemas; analizuos įvairius moralinius ir socialinius aspektus, jų priežastis ir pasekmes. Per draminį veiksmą mokysis konfliktų valdymo meno (konfliktą reflektuoti, analizuoti, tyrinėti, ieškoti sprendimo); mokysis konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo; ugdysis estetinius potyrius, meno vertės pajautimą, teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimą. Mokiniai, įgiję teatrinę patirtį, geriau „mato“, „girdi“ ir kontroliuoja daugelį teatro raiškos priemonių: kūną, žodį (balsą), išvaizdą, padėtį erdvėje, kartu pagerina bendravimą (išsiugdo tarpasmeninį intelektą).  

Vaikų ir jaunimo ansamblinio dainavimo studija. Vadovė Karolina Raziūnienė. 

Uliūnų daugiafunkciame centre vadovė Simona Dyraitė

Skirta pradinių klasių vaikams. Meninė saviraiška dainuojant teigiamai veikia besiformuojančios asmenybės vystymąsi. Aktyviai dalyvaudamas tokioje veikloje vaikas gali ugdyti ir puoselėti meninius gebėjimus, turiningai leisti laisvalaikį, jausti kolektyvinio muzikavimo džiaugsmą. Meninė saviraiška ugdytiniui suteikia daug gerų išgyvenimų, pojūčių, tobulina jausmų pasaulį,  ir kadangi mokykloje jie šios veiklos turi nedaug, kultūros centre vykstantys ansamblinio dainavimo užsiėmimai yra puiki alternatyva. Šiandieniniame, kasdien tobulėjančiame pasaulyje sparčiai kinta sąlygos asmenybės savirealizacijai, todėl ugdant asmenybę, svarbu nepamiršti tradicinių dvasinių vertybių, kurios padėtų save realizuoti tolesniame gyvenime. Menas, muzika turi esminę įtaką vaikų (paauglių) dvasinių vertybių ir asmens kultūros vystymuisi bei laipsniškam tobulėjimui. Tačiau tam reikia, kad meninė veikla būtų suformuota, kaip aktualus raiškos būdas asmenybei ir pati asmenybė jaustų poreikį šiai veiklai. Todėl reikia skatinti vaikų domėjimąsi muzika, jos formuojamomis dvasinėmis vertybėmis, kad susiformuotų poreikis šiai veiklai, ir vienas prieinamiausių būdų tam yra dainavimas.  Bendra muzikinė veikla vysto ugdytinių komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo bei asmeninės kompetencijas.

Keramikos studija. Vadovė Loreta Kubiliūnienė.

Programa skirta  6-11 m. ir 12-16 m.vaikams, norintiems lipdyti, lavinti kūrybinius, kinestetinius gebėjimus. Užsiėmimai garantuotų turiningą laisvalaikį, tenkintų saviraiškos poreikius, stiprintų socialinius įgūdžius ir vystytų estetinį išprusimą. 

Ši programa yra ir puiki terapijos priemonė, sugerianti neigiamas emocijas, suteikianti daug džiaugsmo, išlaisvinanti fantaziją.

Varinių pučiamųjų instrumentų orkestro studija. Vadovas Laimutis Raziūnas

Orkestro studijoje vaikai ir jaunuoliai ugdys savo meninius gebėjimus, savivertę, saviraišką, atsakingumą, įgys kolektyvinio darbo patirties, mokinsis pažinti muzikinį raštą, susipažins su varinių pučiamųjų instrumentų valdymo ypatybėmis,  dalyvaus orkestrų renginiuose, tokiuose kaip „Orkestrų Čempionatas“  ar „Moksleivių Dainų Šventė“, surengs koncertų, turiningai praleis laisvalaikį. Meninė vaikų saviraiška teigiamai veikia besiformuojančios asmenybės vystymąsi, suteikia daug gerų išgyvenimų, pojūčių, tobulina jausmų pasaulį.

Etnokultūros studija. Vadovė Lina Veršelienė. Daniūnuose.

Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams, kas skatina tarpusavio bendravimo tobulėjimą, pagalbos, atjautos ir teigiamo pavyzdžio formavimąsi. Programos metu bus mokoma  groti liaudies instrumentais, supažindinama su lietuvių liaudies papročiais, skatinama pažinti savo kraštą. Savos etninės kultūros pažinimas leidžia geriau suvokti kitas kultūras, būti tolerantiškesniems etniniams ir kultūriniams skirtumams, gerbti savo kraštą, pažinti save ir savo šaknis.