Ramygalos atviro jaunimo centro išvyka į BelgijąPanevėžio rajono Ramygalos atviro jaunimo centro darbuotoja Gaila Matulytė kovo 14-18 dienomis dalyvavo tarptautiniame seminare „Darbo su jaunimu iššūkiai – iReachable” Belgijoje. Šiemet sukanka 10 metų kai Baltijos šalys ir Flandrija pasirašė partnerystės sutartį dėl bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje. Jaunimo reikalų departamentas  prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) delegavo 5 atstovus iš Lietuvos: JRD Jaunimo garantijų inciatyvos koordinatores Gintarę Sabaliauskaitę, Viktoriją Znojevaitę, Rokiškio jaunimo centro atstovę Gitaną Kubilienę, Nevalstybinių vaikų globos namų "Namų židinys" darbuotoją Justę Simonaitytę bei jaunimo darbuotoją G. Matulytę.

Seminaro tikslas - diskutuoti ir išplėtoti naujus požiūrius ir metodus dirbant su jaunimu, siekiant įtraukti daugiau jaunų žmonių, ypač turinčių mažiau galimybių. Dvidešimties dalyvių grupėje buvo diskutuojama apie skirtingus darbo su jaunimu iššūkius, jaunimo įtraukimo kliūtis bei galimybes, analizuojamos gerosios jaunų žmonių įtraukimo praktikos Belgijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Lietuvoje, ieškoma tvarių sprendimų politiniame lygmenyje. G. Matulytė pristatė turimą nemažą darbo su jaunimu patirtį ir, pateikdama gatvės gimnastų klubo pavyzdį, analizavo nemotyvuoto jaunimo įtraukimą į atvirų jaunimo centrus: nuo jaunimo susibūrimo vietų identifikavimo, kontakto užmezgimo bei pasitikėjimo didinimo tarp jaunų žmonių iki jų poreikius atitinkančio užimtumo paslaugų jaunimo centre, jaunimo komandinio darbo bei lyderystės ugdymo ir įgalinimo savarankiškai vykdyti jauniems žmonėms įdomias veiklas, organizuoti renginius, įtraukti kitus nemotyvuotus bendraamžius, plėtoti asmenines kompetencijas ir kurti pokytį vietos bendruomenėje. Pasak G. Matulytės, šiuose procesuose yra labai svarbus jaunimo darbuotojo vaidmuo: gerai  išmanyti paauglystės laikotarpio specifiką, gebėti atpažinti jaunimo poreikius, įvertinti jų talentus, didinti pasitikėjimą savimi, laiku teikti individualų bei grupės palaikymą, skatinti savarankiškumą, didinti atsakomybę, reflektuoti mokymosi iš patirties procesą ir nieko nedaryti „už jaunimą“. Diskusijose nuskambėjo mintis: „Jei kažką darote dėl jaunimo, bet be paties jaunimo, - tai nukreipta prieš jaunimą“.

Programos metu buvo surengti vizitai į 4 jaunimo centrus Antverpene (antrajame pagal dydį Belgijos mieste):  PAJ, Betonne Jeugd, JES ir DEMOS. Vieni iš jų taiko atvirojo darbo su jaunimu metodus, mobilaus darbo formas, tiesiogiai susiduria su migrantais, benamiais, linkusiais nusikalsti ar iš ugdymosi procesų iškirtusiais jaunais žmonėmis, kiti orientuojasi į jaunimo informavimą ir konsultavimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Nors centrų darbo specifika skirtinga, tačiau jie visi susiduria su jaunimu užimtumo, skurdo, socialinės atskirties, skirtingų tautų migrantų bei neįgaliųjų įtraukties bei kitais sunkumais.

Seminaro metu dalyviai grupėse kelė jiems aktualias problemas, ieškojo sprendimo būdų, pasirengė individualius veiklos planus. Kadangi Ramygalos atviras jaunimo centras įsteigtas tik praėjusių metų pabaigoje, šiuo metu baigiami renovacijos darbai, - labai svarbu iš anksto sukurti palankias sąlygas vietos jaunimui realizuoti save, įtraukti socialinius, emocinius ir geografinius sunkumus patiriantį jaunimą, padėti atsiskleisti juos vienijančius pomėgius. Pasidalinus visas šalis jungiančia problematika apie jaunimo erdvių ir kvalifikuotų jaunimo darbuotojų trūkumą, į veiklas planuojama įtraukti, įgalinti ir motyvuoti savanorius, sukurti rekomendacijas, kaip stiprinti savanorystę kitose su jaunimu dirbančiose organizacijose. Vizito metu užmegzti nauji kontaktai, aptartos jaunimo centrų Latvijoje ir Estijoje aplankymo galimybės, diskutuota apie Lietuvos jaunimo centrų asociacijos steigimo poreikį.