Renginiai

Kai saulė susikamšo visus spindulius, kai medžiai atidavę visus savo vaisius atsistoja visiškai nuogi prieš dvasinį veidrodį, ateina rimtis ir įsiklausymas į būties trapumą, į žmogaus laikinumą... Niekas negali išvengti mirties, bet dideliais laimėjimais žmonės pasistato paminklą, kuris stovės tol, kol neatšals saulė.

Penktadienio vakarą, kai už lango krapnojo lietus, Ramygalos seniūnijos dailės galerijoje dainą ir poeziją mėgstantys ramygaliečiai rado jaukų užutekį savo sieloms. Susėdome į ratą, nes viskas sukasi ratu: ir laikrodžio rodyklės, ir metų laikai, ir gyvenimai. Žmoguje rusena daug prisiminimų, o šito rato vidury ruseno atminimo švieselės žmonėms, dalelę širdies palikusiems kūrybos vaisiuose, kuriais mes maitiname savo dvasią. Didieji mūsų poetai, rašytojai, kompozitoriai ir atlikėjai atėjo iš anapus per žodžius ir per muziką. Skambėjo S. Povilaičio, V. Kernagio, S. Mykolaičio, A. Lukoševičiaus-Obuolio dainos. Buvo skaitomos E. Mezginaitės, J. Marcinkevičiaus, S. Neries eilės, G. Dauguvietytės mintys. 

Spalio 3 dieną ramygaliečiai šventė tradicinę šio krašto šventę - Mykolines, kurios prasidėjo iškilmingomis bažnytinėmis apeigomis: pasitiktos į gimtąją parapiją iš Čikagos parvežtos Garbingosios Dievo Tarnaitės Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijos. Šiais Pašvęstojo gyvenimo metais, ramygaliečiai ir Pažaislio vienuolės kazimierietės meldėsi, kad pirmosios lietuviškos vienuolijos įkūrėja ir lietuvybės puoselėtoja, pašventusi savo gyvenimą tarnystei Dievui ir žmonėms, būtų paskelbta palaimintąja, o vėliau ir šventąja. Po šventų mišių aukos bažnyčia prisipildė muzikos garsų: susirinkusiųjų širdis virpino Juditos Leitaitės ir vargonininkės Jurgitos Kazakevičiūtės atliktos dainos ir giesmės. Pasibaigus atlaidams, nušvitę žmonės pasklido po išpuoštą šventorių ir miesto aikštę, kur grožėjosi Ramygalos gimnazijos pradinių klasių ir lopšelio-darželio "Gandriukas" vaikų, tėvelių, mokytojų ir auklėtojų sukurtomis rudens gėrybių kompozicijomis-kilimais. Akį traukė ir įspūdingai išpuošta aikštė, kur šiaudinis arkliukas-ožiukas įsirėžęs tempia rudens gėrybių vežimaitį, kur skamba tranki liaudiška muzika, o nosį kutena čia pat kepamų bulvinių blynų kvapas. Na ir įsismarkavo rudeninė šventė: kas šoko, kas dainavo, kas bulvių skutimo rungtyje rungėsi.... Be darbo neliko ir svečiai už blynų porciją turėjo užrašyti savo firminio bulvinio patiekalo receptą. Prijuostėmis papuošti jų rašyti išskubėjo seimo nariai Domas Petrulis ir Rasa Juknevičienė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir jo pavaduotojas Antanas Pocius, Ramygalos seniūnijos seniūnas Valdas Chirv. O šventės organizatoriai ir partneriai: visų Ramygaloje esančių įstaigų vadovai arba atstovai gavo į rankas sviestamušę ir buvo įpareigoti darniai ją plakti, taip kaip darniai darbavosi rengdami Mykolinių šventę. Šmaikštuoliai renginio vedantieji Irena Živilienė ir Virginijus Kazlauskas, sviestamušę titulavo šios šventės simboliu: juk šiuo įrankiu palaida grietinė suplakama į auksinį, vientisą ir gardų sviesto gabalą, lygiai taip pat kaip šios šventės organizavimas ir įvykdymas suvienija visą miesto bendruomenę į vieną darnų būrį: juk reikia daugybės produktų blynų kepimui ir pagardinimui, reikia kalno bulvių, jas nuskusti, tarkuoti, kepti, paduoti; reikia aikštę ir šventorių išpuošti; reikia meninę programą paruošti... Ir sukasi visi kaip ta grietinė sviestamušėje, kad vieni kitiems didelę, gražią, smagią ir sočią šventę padovanotų. Ir iš tiesų toje šventėje žydėjo šypsenos, liejosi puiki nuotaika, nes Motinos Marijos K. Kaupaitės žodžiais tariant: "Svarbu ne tai kiek duodame, svarbu kaip duodame". O davėme kiekvienas ką galėjome ir iš visos širdies...

Rusėjo 23 d. Ramygaloje buvo prisiminta ir paminėta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Kultūros centro darbuotojai pakvietė Ramygalos gimnazijos mažuosius pirmų – ketvirtų klasių moksleivius prie buvusios žydų sinagogos (dabar Ramygalos kultūros centro). Čia buvo surengta senų fotografijų apie žydų gyvenimą Ramygaloje paroda. Vaikai buvo supažindinti su Lietuvos žydų gyvenimo ypatumais ne tik Ramygaloje, bet ir visoje Lietuvoje. Kultūros centro darbuotoja Irena Živilienė, betarpiškai bendraudama su mažaisiais, pasakojo jiems apie uždarą žydų bendruomenių gyvenimą, jų papročius, apie žydų ir lietuvių draugišką sugyvenimą. Prisiminti ir skaudžiausi istorijos įvykiai, nutikę Ramygalos mieste 1941-ųjų vasarą, kuomet naciai išniekino ir nužudė didžiąją dalį Ramygalos žydų. 

Vėliau renginio dalyviai ėjo į senąsias žydų kapines. Čia, iš atsineštų akmenėlių, vaikai su mokytojomis išdėliojo atminties tiltą, sujungsiantį dabartį su praeitimi, turėdami viltį, kad niekada nepasikartos masinis naikinimas jokios tautos.

Mykolinės Ramygaloje 2015, kultūros centras

Rugpjūčio 25 d. Ramygalos seniūnijos gyventojai rinkosi žodžiais ir mintimis atsisveikinti su gandrais. Gandras – Lietuvos nacionalinis paukštis, kuris puikuojasi Ramygalos herbe ir vėliavoje. O prie kultūros centro ant meilės suolelio įsitaisę du mediniai gandrai, krūtinėmis ir snapais laikantys didelę, mylinčią širdį, turėtų lemti spartesnį ramygaliečių poravimąsi ir naujagimių gausėjimą, kuriuos (šiek tiek ūgtelėjusius) mielai priims ir auklės vietinis lopšelis-darželis šiemet pasivadinęs „Gandriuko“ vardu. Dar vienas plačiai išskleidęs sparnus gandras, jaukiai prisiglaudęs prie turgelio tvoros, kviečia savo glėbin pailsėti pavargusius, ar senai besimačiusius prisėsti, pašnekučiuoti, Ramygalos centrine aikšte pasigrožėti. Visi šie gandrai – jau nuolatiniai mūsų miesto gyventojai, pasiryžę čia ilgai, ilgai gyventi. Juk prie jų gimimo prisidėjo daug vietos gyventojų, vykdant projektą „ Kultūrinis užimtumas Ramygalos seniūnijoje, įtraukiant vietos jaunimą, moteris, pagyvenusius ir žmones su negalia".

Gandrų išlydėtuvės

Kviečiame visus išlydėti gandrus! Po atviru dangumi žiūrėsime filmą „Pakeliui“

Lauksime jūsų prie Ramygalos kultūros centro rugpjūčio 25 d., antradienį 21.20 val.

Atsineškite pledą ar šiltą skarą apsigaubti, kad būtų jauku.

Liepos 26 d. Aukštadvario bendruomenė šventė Onines; naujojo derliaus, javapjūtės pradžią. Aukštadvaryje ši šventė jau tampa tradicine, kurią, kaip ir pernai, pradėjo jos iniciatoriai ir organizatoriai: Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė ir Aukštadvario bendruomenės pirmininkas Sigitas Čiplys, atnešdami šventos duonos kepalą ir nuoširdžių žodžių kraitę. Smagi šventinė nuotaika liejosi muzikos garsų ir dainų upėmis, kurios tekėjo į susirinkusiųjų širdis, atverdamos veiduose šypsenas, pakeldamos rankas aplodismentams. Bangavo, lingavo nuoširdi kaimyniškos bendrystės jūra, kurią įsiūbavo Ramygalos kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai: vokalinis moterų ansamblis „Aušra“, vad. K. Raziūnienė ir linijinių šokių kolektyvas „Šokas“, vad. L. Veršelienė. Dainos, šokiai ir simbolinės dovanos buvo skiriami Aukštadvario naujagimiams ir jų tėveliams; kūlėjams, žinantiems tikrąjį duonos trupinio svorį ir vertę; Onoms, tądien šventusioms vardines; šventės rėmėjams ir talkininkams (Aukštadvario ž. ū. bendrovei ir jos direktoriui Mindaugui Petrauskui, Aldonai Žukienei, Arūnui Želniui, Angelei Stančikienei, Sigitui Čipliui, Giedriui Žukui), suteikusiems galimybę surengti gražesnę ir turtingesnę šventę, kurioje netrūko svetingumo bei lietuviško vaišingumo. Puikią vakaro diskoteką organizavo Vaidas Džezulskis, jam dėkojame ir už solinį koncertą, ir už jausmingas duetu su Karolina Raziūniene atliktas dainas, ir už renginio vedimą su meno vadove Audrone Palioniene.

Tradiciškai apie Jonus Ramygala švenčia miesto gimtadienį. Švenčia ne, bet kaip, o kaip tikriems lietuviams priimta kelias dienas. Šiemet šventė prasidėjo birželio 19 dieną teatrų pasirodymais, o baigėsi sakralinės muzikos festivaliu "Šv. Jono aidai".

Pirmąją dieną jau nuo pat ankstaus ryto kultūros centre vyko pasiruošimas teatrų dienai. Juk ne juokas parodyti publikai šešis spektaklius ir neprarasti žiūrovo. Lauke įsikūrė linksmoji fotostudija, žaidimai vaikams, improvizuota lauko kavinė, o kultūros centro fojė keramikos darbų paroda. Parodyti 2 spektakliai mažiesiems, tai – Liūdynės kultūros centro "Drąsuolis dramblys" (rež. Miglė Miknevičiūtė), Ramygalos gimnazijos "Vištytės pyragas" (rež. Asta Žemkauskienė) ir keturi spektakliai brandesniam žiūrovui - Ramygalos kultūros centro "Septynios ožkenos" (rež. Audronė Palionienė), Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio "Kas kaip išmano, tas teip ir gano" (rež. Audronė Palionienė), Šakių rajono Griškabūdžio seniūnijos Paluobių kaimo teatro "Kunigo naudą velniai gaudo" (rež. Mindaugas Kriaučiūnas) ir Krekenavos kultūros centro "Pinigėliai" (rež. Miranda Vaitkevičienė). Džiugu, kad visų spektaklių metu salė buvo pilnutėlė, žiūrovai puikiai reagavo į aktorių kuriamas situacijas, juokėsi ir sulaikę kvapą laukė tolesnio veiksmo. Po spektaklių kultūros centro darbuotojai dalyviams surengė trumpą karaokės vakarą, kuriame dainavo visų kolektyvų aktoriai. Teatrai išsiskirstė, o kultūros cento darbuotojai ir savanoriai liko ruoštis Didžiąjai gimtadienio dienai. 

Kartais antireklama suveikia teigiamai. “Vakaro žinios“ pasišaipė iš seimo nario D.Petrulio, kad jam sapnuojasi ožkos.Tai tikrai ne patys blogiausi sapnai. Nusprendėm nuvykti į Ramygalą ir patiems įsitikinti, kad ožka ne pats baisiausias gyvūnas, o Petrulis ne pats keisčiausias seimūnas.

Nuo 1958 m., kol dar dirbau dokumentikoje, dabar jau sėkmingai parduotai ir sunaikintoje, Lietuvos kino studijoje įvairių renginių teko matyti daugybę.

Daug kur vyksta grožio konkursai katėms, šunims, panelėms ir dar daug kam - ožkytės tikrai nenusileidžia žavesiu, o paminklų yra pristatytų irgi įvairiems sutvėrimams - Hamelne, Vokietijoje, net žiurkei.

Prie įvažiavimo į Ramygalą mus pasitiko labai miela šiaudinė ožka, iškart pažadėjusi gerą renginį.Jau einant jaukiomis miestelio gatvėmis, dėmesį patraukė labai išmoningai ir skoningai ant namų sukabinti svarbiausių miesto įvykių lakštai - taip gražiai pristatytos istorijos dar neteko matyti.

Šventė buvo puiki, tinkanti įvairaus amžiaus dalyviams. Sakau dalyviams, nes šventė buvo išskirtinė - be tvorų tarp atlikėjų ir publikos, be apsauginių - visi jautėsi kaip viena šeima savo šventėje.

Vaikai piešė, ožkytės traukė savo žavesiu, ir niekas netrukdė visiems su jomis artimiau pabendrauti. Puikus buvo ir iš įvairių rajonų suvažiavusių kolektyvų koncertas, išradingai supintas su pagrindinių žvaigždžių pasirodymais. Visi buvo apdovanoti medaliais, diplomais, o atvykusieji pasižiūrėti - puikia nuotaika.

Sveikiname ir dėkojame organizatoriams už puikų renginį. Linkime Ramygalai ir ožkelėms, kurių paminklas papuoš įvažiavimą į miestą ir suvilios pakeleivius užsukti ir toliau džiuginti.

Arvidas Baronas - kinodokumentalistas,  Aldona Radvilaitė - pianistė profesorė.

Birželio 13 dieną 13.00 val.

Kaimo šventė „Kultūros ir sporto diena Daniūnuose“. Projekto "Gyvybinga bendruomenė-sportuojanti bendruomenė" pristatymas.
Vieta: Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinys

Biželio 02-17 dienomis 15.00 val.

Edukaciniai užsiėmimai. Šiaudų dekoracijų gamyba.
Vieta: Ramygalos kultūros centras

Birželio 19 dieną 12.00 val.

Ramygalos miesto šventė. Teatro diena.
Vieta: Ramygalos kultūros centras

Programa

12.00 val. Ramygalos gimnazijos 1B klasės spektaklis „Vištytės pyragas“ 
12.30 val. Liūdynės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Op-lia“ spektaklis „Drąsuolis dramblys“ 
16.00 val. Krekenavos kultūros centro suaugusių mėgėjų teatro „Avilys“ komedija „Pinigėliai“, pagal S. Kymantaitę-Čiurlionienę 
17.00 val. Smilgių kultūros centro suaugusių mėgėjų teatro „Saulėgrįža“ komedija ,,Kas kaip išmano – teip save gano“, pagal Dvi Moteri
18.15 val. Šakių rajono Paluobių kaimo teatro spektaklis "Kunigo naudą velniai gaudo“, pagal J. Žemaitę
19.10 val. Ramygalos kultūros centro suaugusių mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ komedija „Septynios ožkenos“, pagal K. Sają

Birželio 20 dieną 15.00 val.

Ramygalos miesto šventė. Piešinių ant asfalto konkursas. Ožkų paradas. Šokių šventė. Šventinis vakaro koncertas.

Šventės programa

Gimnazijos stadione 

10.00 val. Rajoninės futbolo varžybos 

Galerijoje "Voras" (Ramygalos seniūnijos patalpose)

13.00 val. Tautodailininkės Danutės Ulienės tapybos darbų paroda 

Laisvės aikštėje ir parke

15.00 val. LR Seimo nario Domo Petrulio inicijuotas vaikų piešinių konkursas ant asfalto "Ramygalos ožka"
16.00 val. Teatralizuotos šventės dalyvių eitynės, Ožkų grožio konkursas (VESTUVĖS), liaudiškų šokių kolektyvų pasirodymai, madų šou, mugė
18.00 val. Linijinių šokių fiesta. Humoro grupės "Bobų radijas" pasirodymas.Linksmosios varžybos.
21.00 val. Vakaro koncertas. Dalyvauja Ramygalos ir Miežiškių kultūros centrų kolektyvai, grupės „Dinamika“ ir „Tavo tėvas"

Biželio 21 dieną 12.30 val.

Ramygalos miesto šventė. Kolektyvo "Raskila" pasirodymas. Amatai.
Vieta: prie Ramygalos bažnyčios

Biželio 23 dieną 19.00 val.

Tradicinis sakralinės muzikos koncertas "Šv. Jono aidai". Dalyvauja Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras.
Vieta: Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

PARODOS

Birželio 04 dieną 17.00 val.

Projekto „Kultūrinis užimtumas Ramygalos seniūnijoje, įtraukiant vietos jaunimą, moteris, pagyvenusius ir žmones su negalia“ keramikos plenero „Skambėjimas“ darbų parodos atidarymas.
Vieta: Ramygalos seniūnijos dailės galerija „Voras“

Birželio 04-30 dienomis nuo 08.00 iki 17.00

Keramikos plenero „Skambėjimas“ darbų paroda
Vieta: Ramygalos seniūnijos dailės galerija „Voras"