Renginiai

Laisvės gynėjų diena, sausio 13-tą, 18.00 val. Ramygalos kultūros centre suaugusių mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ spektaklis 

„Pergyventų jausmų atogarsis“

(režisierė A. Palionienė)

Prisiminkime laisvės kainą ir vienybės jėgą!

Spalio 29 dieną Ramygalos kultūros centre vyko 17-tas respublikinis modernaus meno festivalis-konkursas „Keturiese“, skirtas Bibliotekų metams. Renginyje dalyvavę kolektyvai buvo pristatyti kaip dar neperskaitytos knygos, kurias žiūrovai atrado improvizuotame laive, nes biblioteka - tai laivas pilnas išminties lobių, neleidžiantis paklysti žinių ir informacijos vandenyne. Tame laive-bibliotekoje šeimininkavo poetas Šekspyras, rašytoja Šatrijos Ragana, dainininkė Ledi Gaga ir stilistas Kęstas Rimdžius. Šių personažų vaidmenis atliko meno vadovai: Virginijus Kazlauskas, Audronė Palionienė, Karolina Raziūnienė ir Laimutis Raziūnas. Ištikus įvairiausioms stichijoms ar nuotykiams iškilusias problemas jiems išspręsti padėjo bibliotekininkė (Irena Živilienė) pasiūliusi perskaityti 10 knygų, atvertus kiekvieną knygą scenoje pasirodydavo vis kitas kolektyvas. Šiemet festivalyje būta didelės įvairovės, nes dalyviai ne tik dainavo, grojo ir šoko, bet ir demonstravo madas, menines fotografijas, vaidino. Viso renginio metu „meno ugnikalnyje“ keturi keramikai, Dailės akademijos studentai kūrė modernias, bibliotekos tematiką atspindinčias skulptūras iš šamoto. „Išminties pusiasalyje“ triūsė 4 komisijos nariai: Panevėžio raj. mero pavaduotojas Antanas Pocius, Ramygalos parapijos choro vadovas, pedagogas Mantas Masiokas, A. Noviko džiazo mokyklos dėstytoja Gina Kazlauskaitė, Panevėžio raj. viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė. Jie įvertino ir išrinko geriausias ir moderniausias knygas (kolektyvus), ir apdovanojo jų autorius (vadovus). Moderniausio kolektyvo vardą pelnė Pagėgių Savivaldybės kultūros centro kvartetas „22“ su programa „Dialogai“, vadovė Rasa Golubovskienė. Artistiškiausio - muzikinio cecho grupė iš Panevėžio „L.B.L.“ (Laimingu Būti Lengva), vadovas Audrius Pakšys. Originaliausio - foto demonstracija „Aš esu biblioteka“, vadovė Silvija PrAna, Uliūnai. Profesionaliausio – Kėdainių raj. Krakių kultūros centro vyrų kvartetas „Metras 90“. Visi keturi kolektyvai gavo ne tik po garbingą titulą, bet ir po piniginį 140 € prizą. Kartu su komisijos nariais apdovanojimus teikė ir šio renginio sumanytojas, Panevėžio rajono švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistas Remigijus Vilys.

Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė dėkodama visiems dalyviams, žiūrovams ir savanoriams, džiaugėsi, kad turėjome gerą laiką, geroje bibliotekoje su geromis knygomis, t. y. modernaus meno festivalį 4-iese, skirtą Bibliotekų metams, kuriame dalyvavo puikūs kolektyvai ne tik iš įvairiausių Lietuvos kampelių, bet ir iš Latvijos sostinės Rygos. Vakarą vainikavo profesionali poproko grupė-kvartetas „D‘Mask“.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, 2014 metais pradėjusi projektą „Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje“, kurio įgyvendinimo metu buvo modernizuotos ir pritaikytos Ramygalos kultūros centro patalpos jaunimo veiklų organizavimui ir įgyvendinimui, Panevėžio rajono gyventojus ir visus suinteresuotus asmenis kviečia į baigiamąją spaudos konferenciją bei projekto rezultatų pristatymo renginį.

Susirinkusieji į renginį bus supažindinti su projekto įgyvendinimo metu atliktais darbais, vykdytomis veiklomis, pasiektais rezultatais bei ateities vizijomis ir perspektyvomis. Renginio dalyviai turės puikią progą išgirsti apie įrengtas veiklų erdves ir įsigytas laisvalaikio priemones, susipažinti su teikiamomis ir organizuojamomis paslaugomis, veiklų ir mokymų programomis bei atviro darbo su jaunimu principais ir formomis.

  • Trumpas projekto pristatymas bei jo įgyvendinimo metu pasiektų rezultatų apibendrinimas.
  • Centro ateities perspektyvos

Renginys vyks 2016 m. spalio 20 d. (ketvirtadienis), 15 val. Ramygalos kultūros centro salėje, Vadoklių g. 10, Ramygalos m.

Projektas „Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje“ įgyvendintas gavus paramą iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Renginį organizuoja UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“.

Ilgąjį Joninių savaitgalį ramygaliečiai šventė 646-ąjį savo miesto gimtadienį, kuris prasidėjo 24 d. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišiomis ir sakralinės muzikos koncertu. Vakarop gyventojai plūdo prie senojo malūno pas malūnininką Joną, kur susirinkusius linksmino kapelos ir folkloro kolektyvai iš Ėriškių, Ramygalos ir Tiltagalių kultūros centrų. Čia buvo galima ne tik šokti ir dainuoti, bet ir pasimokinti senųjų amatų, bei vainikėlių pynimo, pasigardžiuoti čia pat kepamais blynais, o troškulį numalšinti gaivia gira.

25 d. iškilmingai atidarytas Atviras jaunimo centras, kuris įsikūrė renovuotame kultūros centre. Iškilmėse dalyvavo LR Seimo narys D. Petrulis, Panevėžio raj. meras P. Žagunis ir jo pavaduotojas A. Pocius, JTBA atstovė Aistė Natkevičiūtė, šio projekto rengėjai, statybos darbų rangovai bei savanoriai iš Turkijos, Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir gausus būrys ramygaliečių.  Po iškilmingos renginio dalies, apžiūrėję naujai įrengtas patalpas jaunimo veikloms, visi atvykusieji į šventę pasklido po kultūros centro kiemą, kur, po saldžiai kvepiančia liepa, buvo įsikūrusi jauki lauko kavinukė maloniam bendravimui pratęsti. Čia pat vyko įvairios savanorių užsieniečių organizuojamos veiklos: kepamos picos, mokoma vaikščioti lynu, siūloma susipažinti su didžėjaus darbo subtilybėmis, vyko AJC logotipo kūrimo konkursas. Po pietų, į dažais tebekvepiantį kultūros centrą rinkosi teatro mylėtojai. Buvo parodyti 2 spektakliai: vaikams „Genos ir Kūlverstuko nuotykiai (Liūdynės KC vaikų teatro studija "Op-Lia", vad. M. Miknevičiūtė) ir suaugusiems „Moterims neišsimeluosi“ (Ukmergės KC Taujėnų mėgėjų teatras  „Bičiuliai“, vad. L. Jančiauskaitė).

Birželio 4 d. ramygaliečiai buvo pakviesti į Pažaislio festivalio atidarymą, kur pristatė poetinę-muzikinę kompoziciją „Po Dievo dangum-mano tauta“. Joje atsispindi ramygalietės, lietuvybės puoselėtojos, šv. Kazimiero seserų vienuolijos įkūrėjos (kurios iniciatyva buvo atkurtas Pažaislio vienuolynas), Garbingosios Dievo Tarnaitės Kazimieros Kaupaitės pašaukimo kelias, vedęs per emigracijos patirtį, tėvynės ilgesį ir vėl sugražinęs į Ameriką, kur puoselėdama lietuvybę ir tikėjimą Marija Kazimiera Kaupaitė nuveikė didžius darbus. Tai Tikėjimo, Vilties ir Meilės kelionė, kuri tebesitęsia ir šiandien, paliesdama daugelio širdis ir nušviesdama gyvenimus. Šio muzikinio spektaklio kūrimas, pastatymas bei demonstravimas – tai Ramygalos tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas, nes į minėtą procesą įsijungė Ramygalos kultūros centro, gimnazijos ir parapijos atstovai: scenarijaus autorė, režisierė ir pagrindinio vaidmens atlikėja Audronė Palionienė ir jos vadovaujama Jaunimo teatro studija;, scenografė Loreta Kubiliūnienė; choreografė mokytoja Renata Rakašienė ir gimnazijos šokėjai, koordinatorius vargonininkas Mantas Masiokas, techninės darbuotojos: garso operatorė Karolina Raziūnienė ir vaizdo operatorė Irena Živilienė.

Spektaklis vyks gegužės 21 dieną 17.00 val., Ramygalos seniūnijoje, galerijos "Voras" salėje.

Bilieto kaina 1 €.

Balandžio 15 dieną 18.00 val.

76-osios lietuvybės puoselėtojos motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės gimimo dangui metinės
Vieta: Ramygalos bažnyčios kriptoje

Balandžio 16 dieną 18.00 val.

Suaugusių mėgėjų teatro „Riba“ veiklos 15-mečio minėjimas
Vieta: Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinys

ATŠAUKTAS Balandžio 17 dieną 12.30 val.

Renginys skirtas tarptautinei šokio dienai „Šokio sūkuryje“
Vieta: Ramygalos miesto aikštė

Balandžio 22 dieną 18.00 val.

Ramygalos KC suaugusių mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ spektaklio „Eglės namai“ premjera
Vieta: Uliūnų daugiafunkcinis centras

Balandžio 29 dieną 19.00 val. 

Renginys, skirtas motinos dienai. Rokiškio raj. Bajorų mėgėjų teatro komedija „Pabezdėk po jazminais“
Vieta: Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinys

PARODOS

Balandžio 01-30 dienomis 14.00-19.00

Fotografijų paroda „Jausmų simfonija“, skirta Suaugusių mėgėjų teatro „Riba“ veiklos 15-mečiui
Vieta: Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinys

Balandžio 01-30 dienomis 08.00-17.00

Loretos Kubiliūnienės karpinių paroda „Redos ratas“
Vieta: Ramygalos seniūnijos dailės galerijoje „Voras“

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

Balandžio 2 dieną 10.00 val.

Ramygalos KC vokalinio moterų ansamblio „Aušra“ išvyka į respublikinį vokalinių ansamblių šventę-konkursą „Šilų aidai“.
Vieta: Šilalės KC

Balandžio 15-16 dienomis, pagal programą

Ramygalos KC pučiamųjų orkestro „Remmangalen“ išvyka į Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatą.
Vieta: Panevėžio Bendruomenių rūmai