Naujienos

Didėjantis alkoholinių gėrimų vartojimas tarp jaunų žmonių tampa vis aktualesne socialine problema. Tikėtis, kad ši problema sumažės ar išsispręs savaime, nėra pagrindo. Todėl Ramygalos seniūnijoje š.m. kovo 5 dieną įvyko Prevencinės-profilaktinės komisijos posėdis ,,Dėl alkoholio, narkotikų ir kitų neigiamą poveikį sveikatai turinčių medžiagų vartojimo prevencijos“. Posėdyje dalyvavo Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, Ramygalos parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius, Panevėžio rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas Gintautas Misiūnas, parduotuvių, kuriose prekiaujama alkoholiu, savininkai ir kt.
 
Ramygalos gimnazijos socialinė pedagogė Aušra Volkovienė pristatė gimnazijoje atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimą organizavo Narkotikų kontrolės koordinavimo komisija. ,,Narkotikų klausimynas mokiniams“ yra šio tyrimo dalis apie rūkymą, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą 9-11 klasių moksleivių tarpe. Tyrimo rezultatai parodė, jog 26% moksleivių alkoholį vartoja dažnai, 71% yra bandęs vartoti ir tik 3% alkoholio niekada nevartojo. Moksleiviai klausimyne nurodė, jog alkoholio galėtų gauti parduotuvėse, kioskuose bei paprašę suaugusiųjų asmenų. Alkoholio parduotuvėse galėtų nusipirkti 40% devintokų, 73% dešimtokų ir 57% vienuoliktokų. Remiantis tyrimo rezultatais moksleiviams alkoholis yra lengviausiai prieinama svaiginimosi priemonė. Jaunimo girtavimo problema yra labai aktuali, nes rūkančių ir girtaujančių vaikų amžius vis jaunėja, o prevencijos priemonių trūksta.
 

 
 
O metai bėga. Bėga tarsi upės.
Arba lyg vėjas nulekia laukais.
Akis ir plaukus baltos šalnos supa,
Užaugę išsivaikščioja vaikai.
Sustot ir atsigręžt? Kažin ar verta.
Skubėti reikia vis pirmyn, pirmyn.
Ir rinkti tuos metus širdy išbertus,
Gyventi, viltis ir tikėt savim.
 
      Ramygalos seniūnija

Š.m. kovo 16 d. (sekmadienį) 13.30 val. Ramygalos seniūnijos salėje vyks gyventojų sueiga.

Darbotvarkėje:

  • Seniūno ataskaita.
  • Kutūros centro direktorės pasisakymas.
  • Policijos nuovados viršininko informacija.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, teikti siūlymus, kritikuoti.Seniūnijos problemos - visų mūsų problemos.

Ramygalos seniūnijos seniūnas
Valdas Chirv 

Šių metų lapkričio 11 dieną (sekmadienį) Ramygalos seniūnijoje, adresu Vadoklių g. 10, Ramygala organizuojama gyventojų apklausa klausimu - "Ar pritariate, kad būtų steigiama nauja Ramygalos savivaldybė, apimanti Kėdainių rajono savivaldybės Truskavos seniūnijos ir Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Raguvos, Ramygalos, Upytės ir Vadoklių seniūnijų teritorijas".

Seniūnijos gyventojai savo nuomonę galės pareikšti seniūnijos patalpose nuo 8.00 val. iki 22.00 val. Su Savimi būtina turėti asmens tapatybę nurodanti dokumentą. 


Pasiteirauti galima:
tel. 8-45 592 233
mob. 8-687 70036

Ramygalos seniūnas
V. Chirv

1. Valdžią rinksime iš mums pažįstamų žmonių.
Dabar paprastam kaimo gyventojui nuvažiavus į miestą pasidaro baisu - mažas pasijutęs jis nieko nesupranta, kai išgąsdina dideliais įstatymais ir dar didesniais  koridoriais. Balsuosite už tuos, kuriuos pažįstate.

2. Bus glaudesnis valdžios ir gyventojų ryšys.
Visus dokumentus tvarkysime Ramygaloje. Įstaigos bus arti ir aptarnaus mažesnį kiekį žmonių - sugaišime mažiau laiko.

3. Įsteigus vietinę valdžią kiekvienas gyventojas žinos, kiek pinigų yra surenkama į biudžetą ir kaip jie paskirstomi.

4. Dėl ateinančių investicijų tarsimės patys, kur tikslingiau jas panaudoti.

5. Apie savivaldos centrą visada atsiranda trauka verslui, o tai naujos didelės parduotuvės, įmonės, transportas, paslaugos, pramogos ir t.t.

6. Naujos darbo vietos.

7. Įsikurs bankai.

8. Sumažės migracija.
Mūsų vaikams darbo bus ir namuose.

9. Tvarkos ir saugumo klausimus spręsime patys.
Policiją turėsime vietoje ir jai rūpės mūsų visų saugumas, nes nuo to priklausys ir pačios reputacija.

10. Gerės švietimo ir kultūros įstaigų darbas.
Savivaldos centras taps patrauklus aukštos kvalifikacijos specialistams.

11. Bus lengviau prieinamos ir kokybiškesnės medicininės paslaugos.

 Antroje rugsėjo pusėje Ramygalos seniūnijos delegacija, vadovaujama seniūno Valdo Chirv, dalyvavo kasmetinėje Europos Gandrų miestų organizacijos (ESCO) konferencijoje, vykusioje Demenės miestelyje (Latvija).

ESCO vienija 8 Europos miestus, kurių herbuose - gandras: Ramygala, Taujėnai (Lietuva), Staicele, Demene (Latvija), Storkow (Vokietija), Luka nad Jihlavu (Čekija), Busk (Ukraina), Komarovce (Slovakija). Kaip teigė Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, tokios konferencijos vyksta kasmet ir vis kitame mieste. Konferencijos metu buvo aptarti vykusio konkurso ''Ką aš žinau apie Demene'' rezultatai, bendri organizacijos narių įgyvendinami projektai. Sutarta reguliariai atnaujinti ESCO internetinę svetainę www.storkcity.org bei papildyti ją informacija apie naujus narius. Kitais metais ESCO nariu žada tapti miestas iš Moldavijos.

7 - ojoje ESCO konferencijoje vyko rinkimai į organizacijos valdymo struktūras. Prezidentu išrinktas Staicelės (Latvija) tarybos pirmininkas Janis Bakmanis. Jo pavaduotoju tapo Storkovo (Vokietija) turizmo departamento vadovas Verneris Krumbeinas.

Po konferencijos dalyviai susipažino su Demenės ir Daugpilio įžymybėmis. Į ESCO gretas Ramygalos miestas buvo priimtas 2003 metais, kai LR Prezidento dekretu buvo patvirtinta miesto vėliava ir herbas su gandro atvaizdu. Pernai metais Gandrų organizacijos konferenciją rengė ramygaliečiai.

Gerbiami truskaviečiai,

Mane truputį įžeidė rugsėjo 26 d. straipsnis "Panevėžio ryte" apie "tuštumą" Ramygaloje. Norėčiau Jums užduoti keletą retorinių klausimų:

 1. Kodėl truskaviečiai lanko Ramygalos gimnaziją ir muzikos mokyklą, jei aplink tuštuma?
 2. Kodėl truskaviečiai pavydi mums senelių namų ir ligoninės?
 3. Kodėl lankotės bibliotekoje ir perkate knygas knygyne?
 4. Kodėl maudotės Ramygalos pirtyje ir pilatės kurą degalinėje?
 5. Kodėl mokate mokesčius ir imate paskolas iš Ramygalos kredito unijos?

Visi turime savo nuomonę apie savivaldybės įsteigimą ir galime ją ginti. Tik tai reikėtų daryti korektiškai.

Pagarbiai,
Ramygalos seniūnas Valdas Chirv