Naujienos

Mieli ramygaliečiai,

nuoširdžiai sveikinu visus šventų Velykų-Kristaus prisikėlimo šventės proga. Bundanti gamta tegul įneša į širdis gerumo, stiprybės, vilties. Šių dienų sunkumai ir nusivylimai tegul neužgožia Tėvynės ir artimo meilės.

Ramygalos seniūnas Valdas Chirv

Mielieji,

Kalėdinės ramybės, susikaupimo naujiems darbams, šviesių svajonių ir jų išsipildymo Naujais metais!

Ramygalos seniūnijos kolektyvo vardu
seniūnas Valdas Chirv.

Pramoninė zona Ramygalos mieste
• 10 m. nuo Europos transporto koridoriaus (TEN-T) trasos šiaurės pietų kryptimi – greitkelis “Via Baltica” jungiantis Taliną, Rygą, Panevėžį, Kauną, Kalvariją, Varšuvą.
• 25 km nuo Panevėžio miesto geležinkelių stoties
• 24 km nuo Kėdainių geležinkelių stoties krovinių terminalo
• 57 km nuo Kauno oro uosto
• 230 km iki Klaipėdos jūros uosto
• 180 km iki Rygos oro uosto
• 127 km iki Vilniaus oro uosto

Pramoninės zonos sklypų išsidėstymas


Sukurta infrastruktūra iki sklypų ribų:
• Privažiavimo keliai, tiltai
• Vandentiekio inžineriniai tinklai, pajėgumas ne mažiau 100m3/d.
• Buitinių nuotekų inžineriniai tinklai nutiesimas, pajėgumas ne mažiau 100m3/d.
• Paviršinių nuotekų inžineriniai tinklai
• Elektros įrenginių suminė galia 950 kW
• Ryšių kabelinės linijos
• Vidutinio slėgio dujotiekis, slėgis galutiniame taške ne mažiau kaip 2,5 bar; Valandinis dujų debitas Qval- 2000 m3/val.
• Kanalizuojami grioviai

1 sklypas
• Sklypo plotas – 5,03 ha
• Teritorijos naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo ir komercinės paskirties
• Pastatų aukštingumas 1-3 aukštai
• Užstatymo tankumas 73 %
• Užstatymo intensyvumas 2,19
• Perspektyvinio užstatymo aukštingumas 15 m.

2 sklypas
• Sklypo plotas – 5,11 ha
• Teritorijos naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo
ir komercinės paskirties
• Pastatų aukštingumas 1-3 aukštai
• Užstatymo tankumas 68%
• Užstatymo intensyvumas 2,04
• Perspektyvinio užstatymo aukštingumas 15 m.
• Pradinis metinis žemės nuomos mokestis – 68 510 Lt

3 sklypas
• Sklypo plotas – 1,82 ha
• Teritorijos naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo ir komercinės paskirties
• Pastatų aukštingumas 1-3 aukštai;
• Užstatymo tankumas 32%;
• Užstatymo intensyvumas 0,96
• Perspektyvinio užstatymo aukštingumas 15 m.

4 sklypas
• Sklypo plotas – 0,44 ha
• Teritorijos naudojimo būdas: komercinės paskirties
• Pastatų aukštingumas 1 aukšto;
• Užstatymo tankumas 22%;
• Užstatymo intensyvumas 0,96
• Perspektyvinio užstatymo aukštingumas 5 m.
• Pradinis metinis žemės nuomos mokestis – 5 920 Lt

Projekto tęstinumas

Sklypo nuoma
• Aukciono būdu;
• Iki 99 metų;
• Galimas sklypų skaidymas pagal poreikius.

Daugiau informacijos
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios 27, Panevėžys
Lietuva, LT-35185
tel: +370 45 581707
faksas: +370 45 582975

Mieli seniūnijos gyventojai,

Sakoma, jog su pavasario saule, su Šventomis Velykomis į žemę grįžta gyvenimas ir džiaugsmas. Tegrįžta jis ir į Jūsų namus, į Jūsų širdis.

Ramygalos seniūnas Valdas Chirv

 Sveikinimas, Velykos

Mieli Ramygalos seniūnijos gyventojai,

Sveikinu Jus Šventų Velykų proga ir linkiu, kad ši džiugi šventė skelbtų atsinaujinimą, atleidimą ir viltį.

Bendromis jėgomis pakilkime gražesniam gyvenimui, kur didžiausias dėmesys skiriamas kiekvienam žmogui, jo kasdieniams rūpesčiams.

Ramygalos seniūnijos vardu
Ramygalos seniūnas Valdas Chirv

VeliavaMieli seniūnijos gyventojai,

Kovo 11-oji ypatinga data Lietuvai, kuomet prieš dvidešimt dvejus metus išsipildė visų mūsų viltys – atkurta Lietuvos nepriklausomybė.

Šventės proga linkiu džiaugsmo, santarvės, darnos jūsų šeimoms, tikėjimo savo valstybe.

Seniūnijos vardu,
Ramygalos seniūnas Valdas Chirv

 Sveikinu visus su artėjančiomis Šventomis Velykomis, linkiu geros pavasarinės nuotaikos, optimizmo, džiaugsmo, susiklausimo jūsų šeimose.

Ramygalos seniūnas
Valdas Chirv

 Mielieji,

Tegul patekėjusios Kalėdų žvaigždės šviesa lydės visus ateinančius metus, dalydama šilumą, sveikatą ir žmogišką meilę.
Ramygalos seniūnijos vardu seniūnas
Valdas Chirv

Maloniai prašome padėti Valentinui Audzevičiui š. m. rugpjūčio mėn. nelaimingo atsitikimo metu netekusiam abiejų rankų. Valentinas nedirbantis, tėvai mirę, artimųjų giminaičių, kurie galėtų padėti neturi.
Pinigus galima paaukoti

SEB
a/s LT797044060007631024

RAMYGALOS KREDITO UNIJA
a/s LT855011000010099563

Dėkojame už Jūsų gerumą
Ramygalos seniūnija
Ramygalos miesto-Garuckų kaimo bendruomenė
 Kalėdos ir Naujieji metai -
tai metas, kai sušyla širdys,
kai namuose jaukiai dega žvakelės,
o žmonės dalinasi gerumu ir meile ...

Su šventėm!
 
Ramygalos seniūnijos kolektyvo vardu
seniūnas
Valdas Chirv