Kovo 11 d. didelė naujosios istorijos šventė - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ramygaliečiai ją paminėjo šventės išvakarėse, kurios sutampa su  poeto ir aktyvaus pilietinio veikėjo, kvietusio ir telkusio tautą atgimimui, Just. Marcinkevičiaus gimtadieniu. Kadangi jis savo kūryba nuolat beldėsi į Lietuvos žmonių širdis, ragindamas nepamiršti istorijos, žadindamas mūsų savigarbą, todėl literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Juodi ir balti Lietuvos istorijos puslapiai“ paskyrėme tarptautinės gimtosios kalbos dienos renginių ciklui. Ši kompozicija paremta Marcinkevičiaus kūryba, jo sukurtų dramų herojų mintys persikelė į šiandienos žmogaus lūpas, atgijo juodasis ir baltasis metraščiai, nušviesdami mūsų mintis ir parodydami  juodai baltą Lietuvos istorijos kelią. Juk be juodo neišvystume balto, nes tik juodame fone išryškėja angelo sparnai, tik ant juodos žemės išauga balta duona... 

Šią kompoziciją parengė Ramygalos kultūros centro darbuotojai kartu su Ramygalos gimnazijos bendruomene: teatralizuotą literatūrinę kompozicijos dalį atliko gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas ir meno vadovė Audronė Palionienė su jos vadovaujamos „Jaunimo teatro studijos“ artistais Urte Šlevaite ir Jonu Kievinu. Muzikiniuose intarpuose pasirodė gimnazijos šokėjos (mokytoja Renata Rakašienė), dainas atliko solistė Karolina Raziūnienė, jai akomponavo kapelos vadovas Virginijus Kazlauskas, vaizdo medžiagos operatorius – Laimutis Raziūnas, o meniškomis juoai-baltomis karpinių instaliacijomis galeriją papuošė kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė.

Darnus bendradarbiavimas duoda puikius rezultatus. O nuolatinės kūrybinės paieškos atskleidžia galimybes tradicinius renginius sukurti ir perteikti netradiciškai.