Šį sekmadienį per Švč.Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus 9.30 val. po votyvos Šv.Mišių vyks vargonų muzikos koncertas. Ramygalos vargonais gros vargoninkė Dovilė Navickaitė ir trimitininkas Dominykas Vyšniauskas.

  • Dovilė Savickaitė gimė 1978 m. gruodžio 3 d. Lentvaryje. 1985-1996 m. mokėsi Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo klasėje. 1996-2002 m. studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. L.Digrio klasėje). Nuo 2001-ųjų studijavo Leipcigo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje (Vokietija), profesoriaus Chr.Krummacher klasėje. Ten ji įgijo vargonų (2003) ir bažnytinės muzikos (2005) magistro diplomus. 2007 m. ji baigė Amsterdamo konservatorijos (Olandija) prof. J. van Oortmerssen vargonų klasės magistrantūrą.
  • D.Savickaitė dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmeding, W.Zerer, L.Robiliard, E.M.Belotti, P. van Dijk ir kt. meistriškumo kursuose. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose.
  • Dar studijų Lietuvoje metais D.Savickaitė pradėjo dirbti vargonininke bažnyčiose Lietuvoje, Vokietijoje ir Olandijoje. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios vargonininkė.
  • D.Savickaitė aktyviai įsitraukė ir į pedagoginę veiklą. Nuo 2008 m. ji dirba menų studijoje "Garsas ir Spalva", kur didelį dėmesį skiria ankstyvosios vaikystės muzikinio ugdymo programoms.
  • 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse.