Liepos 26 d. Aukštadvario bendruomenė šventė Onines; naujojo derliaus, javapjūtės pradžią. Aukštadvaryje ši šventė jau tampa tradicine, kurią, kaip ir pernai, pradėjo jos iniciatoriai ir organizatoriai: Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė ir Aukštadvario bendruomenės pirmininkas Sigitas Čiplys, atnešdami šventos duonos kepalą ir nuoširdžių žodžių kraitę. Smagi šventinė nuotaika liejosi muzikos garsų ir dainų upėmis, kurios tekėjo į susirinkusiųjų širdis, atverdamos veiduose šypsenas, pakeldamos rankas aplodismentams. Bangavo, lingavo nuoširdi kaimyniškos bendrystės jūra, kurią įsiūbavo Ramygalos kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai: vokalinis moterų ansamblis „Aušra“, vad. K. Raziūnienė ir linijinių šokių kolektyvas „Šokas“, vad. L. Veršelienė. Dainos, šokiai ir simbolinės dovanos buvo skiriami Aukštadvario naujagimiams ir jų tėveliams; kūlėjams, žinantiems tikrąjį duonos trupinio svorį ir vertę; Onoms, tądien šventusioms vardines; šventės rėmėjams ir talkininkams (Aukštadvario ž. ū. bendrovei ir jos direktoriui Mindaugui Petrauskui, Aldonai Žukienei, Arūnui Želniui, Angelei Stančikienei, Sigitui Čipliui, Giedriui Žukui), suteikusiems galimybę surengti gražesnę ir turtingesnę šventę, kurioje netrūko svetingumo bei lietuviško vaišingumo. Puikią vakaro diskoteką organizavo Vaidas Džezulskis, jam dėkojame ir už solinį koncertą, ir už jausmingas duetu su Karolina Raziūniene atliktas dainas, ir už renginio vedimą su meno vadove Audrone Palioniene.

Gerų žodžių bei nuoširdžių palinkėjimų niekada nebūna per daug, tad jų susirinkusiems negailėjo Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, jis ir šventėje buvusias Onas varduvių vainikais papuošė, o Loreta Kubiliūnienė, už gerą geru atsilygindama, jam įteikė kvapnų kvietinį pyragą, juk ne veltui sakoma: „Šv. Ona - duonos ponia“. 

Dėkojame renginio organizatoriams, dalyviams, rėmėjams ir visiems buvusiems bei šventusiems kartu. Šventės mus pakylėja ir maloniai nuteikia, kad nušvitę vėlei grįžtume prie įprastų pareigų ir kasdienės duonos - geriausių dalykų gyvenime.