Sausio 23 d. Ramygalos kultūros centre buvo pristatyta knyga „...pergyventų jausmų atogarsis“. Šiame leidinyje publikuojamas partizano Albino Bilinkevičiaus-Balčio dienoraštis, laiškų ir eilėraščių faksimilės. Tai autentiškas liudijimas apie tuometinio gyvenimo žiaurumus, už Lietuvos laisvę kovojusių ir nužudytų Vyčio apygardos partizanų vadų ir eilinių partizanų buitį ir būtį, nuotaikas, begalinę meilę Tėvynei. Ramygaliečiams šis istorinis dienoraštis labai aktualus, nes pasakojama būtent apie Vadoklių-Ramygalos krašto įvykius, šio krašto žmones. Lietuvos genocido centro ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai Ramygalos gimnazijos muziejuje pamatę autentiško dienoraščio kopijas, susidomėjo šiuo radiniu. Muziejininkė Irena Zubauskienė, teigė jas gavusi iš mokytojos Eugenijos Naulickienės, o ši – iš Zofijos Burokienės, kuri išsaugojo minėtą dienoraštį ir jis buvo perduotas knygos sudarytojui Vaclovui Slivinskui. 

Knygos autorius ir iš Vilniaus atvykusios viešnios (Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos), liko sužavėti mūsų meno mėgėjų talentingumu ir organizatorių išradingumu, nes niekur kitur knyga nebuvo taip jaudinančiai pristatyta. Sukurtas „gyvas“ vaizdas sujaudino visus žiūrovus. Antrojoje renginio dalyje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūte pristatė centro veiklą ir parodą "Ir jie mokėjo džiaugtis". Knygos sudarytojas Vaclovas Slivinskas papasakojo kaip atsirado dienoraštis, pagal scenoje sukurtus vaizdus komentavo istorijas, na o Ramygalos gimnazijos muziejininkė Irena Zubauskienė pateikė naujų dokumentų ir nemažai klausimų svečiams. Sujaudintas renginio, klubo "Žarčių liepsnelės" pirmininkas Vincas Šidlauskas pasidalino su žiūrovais pamastymais ir nuostabiomis eilėmis.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos genocido centro ir rezistencijos tyrimo centrui už bendradarbiavimą ir padovanotas knygas, partizanų vaidmenis sukūrusiems „Ąžuolynės“ teatro artistams: Arūnui Buzui, Linui Barzdai, Laimučiui Raziūnui ir Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio 5-osios rinktinės Ramygalos 11-osios kuopos vadui Andriui Nerlikui. Bei epizodinius vaidmenis atlikusiems „Senolių“ kapelos dainininkams ir jų vadovei Gintautei Bakanavičienei; taip pat Irenai Živilienei už puikiai atliktą gedinčios motinos vaidmenį bei Karolinai Raziūnienei, įkūnijusiai jaunos kaimo merginos, savo tyra giesme pavergusios partizanų širdis, vaidmenį. Dėkojame ir prie šviesos ir garso pultų dirbusioms Algimantai Balakauskienei ir renginio vedančiajai Loretai Kubiliūnienei

Rengino režisierė Audronė Palionienė.