Pirmąjį spalio mėnesio sekmadienį Ramygaloje vyksta tradiciniai Šv. Mykolo Arkangelo - Angelų atlaidai ir pirmosios Garbingosios Dievo Tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijų atvežimo metinės. Nors nuo ankstaus ryto smarkiai pliaupė lietus, bet į pamaldas parapijiečiai rinkosi jau besišviečiant dangui. 

Atlaiduose dalyvavo kun. jubiliatas Albinas Pipiras, Krekenavos rektorius Gediminas Jankūnas, Panevėžio Šv. Ap. Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Egidijus Tubelis. Prieš pagrindines Šv. Mišias seserys kazimierietės vadovavo rožinio maldai. Baigiantis Šv. Mišioms klebonas Edmundas Rinkevičius Angelų Sargų dienos proga pasveikino naujai pradėjusią Ramygalos nuovadoje dirbti inspektorę. Išskirtinio dėmesio sulaukė gimnazijos mokiniui Mantui Volkovui klebono įteikta padėka už gyvybės išgelbėjimą. Tai mokinys, kuris nėra abejingas nelaimės ištiktam žmogui, tam reikia ir didelės drąsos, ne tik susikaupti ir tinkamai suteikti pagalbą, bet ir atlaikyti skeptiškus komentarus ar replikas. 

Klebonas dėkojo ir seserims kazimierietėms iš Pažaislio, kurios savo parama ir malda lydi ramygaliečius. Už bažnyčioje parengtą vaikų dailės darbų parodą dėkota mokytojai Laimai Kiškienei, gimnazijos pradinių klasių mokytojoms už papuoštą rudeniniasi žiedais šventorių, o kartu ir gimnazijos vadovui Algiui Adašiūnui. Už bažnyčios altorių papuošimą dėkojo floristei Aistei Jagminienei. 

Po gausių padėkų vyko tradicinis sakralinės muzikos koncertas „Po angelo sparnu“. Norint išgirsti ar pajusti angelus, reikia klausytis muzikos, nes Muzika - tai angelų kalba. Šiemet klausėmės tarptautinių konkursų laureatės, nacionalinės premijos laureatės, operos ir baleto teatro primadonos, LMTA profesorės Irenos Milkevičiūtės; smuikininko, respublikinių bei tarptautinių konkursų laureato, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos mokinio Beno Gocento ir LMTA koncertmeisterės Ramintos Gocentienės atliekamų kūrinių. Koncetrtą vedė Ramygalos KC meno vadovė Audronė Palionienė.

Nuo seno Mykolinės lietuviams buvusi didelė ir svarbi rudens šventė. Iki jos stengtasi baigti visus darbus, nuimti derlių ir susieiti į vieną būrį pasibūti, pasivaišinti, padainuoti, pašokti. 

Po šv. Mišių ir sakralinės muzikos koncerto veiksmas persikėlė į šalia bažnyčios esančią Laisvės aikštę, kur apetitą žadino čia kepamų bulvinių blynų kvapas, kur gerą ūpą kėlė smagi liaudiška muzika, atliekama „Ramgalos“ iš Ramygalos kultūros centro, vad. V. Kazlauskas ir „Kukalio“ iš Raguvos kultūros centro, vad. H. Balčiūnas. Šventę pradėję renginio vedantieji Mykoliukas ir Barbora (Laimutis Raziūnas ir Irena Živilienė) džiaugėsi rudens gėrybių gausa: „Dyvų dyvas nematytas!... Gyvos daržovės per Ramygalą ritas!....“, - stebėjosi Mykoliukas, kai raudonu kilimu žingsniavo vaikų darželyje „Gandriukas“ užaugintos gėrybės – vaikučiai, papuošti įspūdingais kostiumais. Gimnazistai ir darželinukai, mokytojų, auklėtojų ir tėvelių padedami, šventoriuje ir miesto aikštėje suklojo ryškiaspalvius rudeninius kilimus ir daržovių kompozicijas. Gyventojai atgabeno pačius didžiausius moliūgus, kurie buvo išmatuoti, o pačio dideliausio moliūgo (jo skersmuo siekė net 1 m 64 cm) savininkei Nijolei Krisiūnienei Ramygalos seniūnas Valdas Chirv įteikė didžiausią puodynę. Be dovanų neliko ir Mykolinėse dalyvavę policijos pareigūnai, jiems įteiktas Loretos Kubiliūnienės sukurtas šamotinis angelas sargas. Visokeriopą apsaugą suteiksiantį molinį angeliuką gavo ir patys jauniausi šventės dalyviai: 3 mėnesių Einius Lukoševičius ir 4 mėnesių Adelė Kubiliūnaitė. Netrūko ne tik dovanų, bet ir staigmenų: linijinių šokių kolektyvas „Šokas“, vad. L. Veršelienė į koncertinę areną įriedėjo linksmuoju traktoriuku, spalvingos bulviakasio moterys, net ir avėdamos aulinukus, grakščiai sukosi šokio ritmu, o vėliau į tą sūkurį įtraukė ir žiūrovus. Šoko ne tik suaugę, bet ir vaikai, R. Rakašienės vadovaujami mažieji gimnazijos šokėjai atliko lietuvių liaudies šokius.

Mykolinės – tai šventė ne tik sielai, bet ir kūnui, nes be bulvinių blynų ramygaliečiai jos jau nebeįsivaizduoja. Šiemet į šventę atvykę politikai, buvo pakviesti į vieną būrį ir paprašyti pasakyti bulvinių blynų kepimo receptą nuo bulvės paėmimo iki blyno įdėjimo į burną, tačiau užduotis buvo pasunkinta, mat reikėjo paeiliui kiekvienam sakyti tik po vieną žodį. Su šia užduotimi jie, deja, nesusitvarkė, todėl meras P. Žagunis, sakydamas sveikinimo kalbą, pabrėžė, koks svarbus yra darnus komandinis darbas. Negalime jam nepritarti, nes be geros komandos ir ši šventė nebūtų tokia turtinga savo puošnumu, programa ir gardžiais blynais. Prie jų gamybos, nuo bulvių atvežimo iki blynų pateikimo, triūsė 21 suaugęs asmuo ir 5 vaikai. Šį komandinį šventės organizavimo darbą atliko: Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė, bendruomenės pirmininkė Rasa Marozienė, vargoninkas Mantas Masiokas, seniūnas Valdas Chirv.

Šventė buvo šilta, spalvinga ir maloni, net dangus susirinko savo niūrius debesis, kad galėtume maloniai pasibūti, kaimyniškai pabendrauti. Už aikštės puošybą ir linksmąjį Mykolinių traktoriuką širdingai dėkojame Salvinai ir Alvydui Kievinams. Dėkojame partneriams: Ramygalos seniūnijai, parapijai, gimnazijai, darželiui, bendruomenėms, visiems rėmėjams, savanoriams ir padėjėjams už įspūdingą Mykolinių šventę.