Nuo rugsėjo mėn. Ramygalos seniūnijoje kultūros centre vykdomas projektas „Atraskime vieni kitus“.

Remianti įvairiais šaltiniais, galime teigti, kad tinkamas laisvalaikio organizavimas sudaro sąlygas per meninę ar kitokią veiklą realizuoti saviraiškos ir bendravimo poreikį, ugdyti kultūrinę savimonę. Kūrybingi laisvalaikio užsiėmimai teigiamai veikia vaiko emocijas, atpalaiduoja.

Efektyviausių rezultatų galime pasiekti, kai į vaiko ugdymo procesą įsitraukia šeima, mokykla, bendruomenė, - pagrindiniai vaiko socializaciją įtakojantys institutai. Spartus ir nuolat besikeičiantis gyvenimo tempas palieka vis mažiau laiko vaikų ir tėvų bendravimui. Dalis tėvų stokoja žinių ir įgūdžių ugdant vaikus. Organizuojant projektą buvo skiriamas dėmesys artimesniam tėvų ir vaikų bendravimui kultūrinių edukacinių užsiėmimų metu.

Per ligšiolinę projekto eigą buvo daromos dekoracijos spektakliui „Dvylika dūžių“, vyko repeticijos, buvo organizuota jaunimo, seniūnijos, policijos ir bendruomenės atstovų diskusija tema „Ar diskotekos yra kultūros dalis“. Tėvams surengtas susitikimas su psichologe.

Projekto pabaigą vainikuos spektaklio premjera, bet tai tikrai ne pagrindinis dalykas. Svarbiausia, kad vaikai gavo galimybę suvokti, jog ir jie yra bendruomenės dalis ir turi įtaką priimant kai kuriuos sprendimus. Vaikų bendravimas su suaugusiais kitokioje aplinkoje sudarė sąlygas geriau pažinti vieniems kitus, suvokti, kad suaugusieji atlieka ne vien baudžiamąsias funkcijas.

Daugiau ar mažiau veikloje dalyvavo apie 70 žmonių.

Labai dėkingi už pagalbą mokyklai, seniūnijai, socialiniams darbuotojams, policijai ir visai bendruomenei.

Gruodžio 20 dieną lauksime mūsų premjeroje.