1. Valdžią rinksime iš mums pažįstamų žmonių.
Dabar paprastam kaimo gyventojui nuvažiavus į miestą pasidaro baisu - mažas pasijutęs jis nieko nesupranta, kai išgąsdina dideliais įstatymais ir dar didesniais  koridoriais. Balsuosite už tuos, kuriuos pažįstate.

2. Bus glaudesnis valdžios ir gyventojų ryšys.
Visus dokumentus tvarkysime Ramygaloje. Įstaigos bus arti ir aptarnaus mažesnį kiekį žmonių - sugaišime mažiau laiko.

3. Įsteigus vietinę valdžią kiekvienas gyventojas žinos, kiek pinigų yra surenkama į biudžetą ir kaip jie paskirstomi.

4. Dėl ateinančių investicijų tarsimės patys, kur tikslingiau jas panaudoti.

5. Apie savivaldos centrą visada atsiranda trauka verslui, o tai naujos didelės parduotuvės, įmonės, transportas, paslaugos, pramogos ir t.t.

6. Naujos darbo vietos.

7. Įsikurs bankai.

8. Sumažės migracija.
Mūsų vaikams darbo bus ir namuose.

9. Tvarkos ir saugumo klausimus spręsime patys.
Policiją turėsime vietoje ir jai rūpės mūsų visų saugumas, nes nuo to priklausys ir pačios reputacija.

10. Gerės švietimo ir kultūros įstaigų darbas.
Savivaldos centras taps patrauklus aukštos kvalifikacijos specialistams.

11. Bus lengviau prieinamos ir kokybiškesnės medicininės paslaugos.


Tiems, kurie sako, kad blogas susiekimas, žvyrkeliai, gailime pasakyti:
  • keliai jau dabar sparčiai asfaltuojami, greitai bus sutvarkyti visi;
  • Ramygala prie tarptautinės reikšmės kelio;
  • transporto įmonės bus suinteresuotos čia siųsti savo transportą, nes atsiras susisiekimo poreikis.  

Iš Krekenavos į Ramygalą - 16 km (į Panevėžį 28 km)
Iš Žibartonių į Ramygalą - 27 km (į Panevėžį 44 km)
Iš Vadoklių į Ramygalą - 11 km (į Panevėžį 36 km)
Iš Šilų į Ramygalą - 18 km (į Panevėžį 26 km)


Tiems, kurie sako, kad nėra didelių parduotuvių, galime pasakyti:

  • jau dabar į Ramygalą ateina "IKI";
  • pradėjus įgyvendinti plyno lauko projektą ateis ir daugiau investuotojų;
  • pagaliau, kurie sako, kad Panevėžyje ar Kėdainiuose yra daugiau parduotuvių ar kitokių pramogų, taigi tie miestai nebus uždaryti.


Tiems, kurie sako, kad bus problemų su registracija, galime pasakyti: nekilnojamo turto registracija bus vykdoma valstybiniu mastu ir eilinis žmogus jokių nepatogumų ir išlaidų neturės.