Perėjusios akreditacinių reikalavimų barjerus, pirmomis rajono gimnazijomis šiemet tapo Velžio ir Ramygalos vidurinės mokyklos. Tačiau visuomenei iškilmingai pirmoji prisistatė Ramygalos vidurinė mokykla. Per iškilmes buvo kalbama, kad taip įvyko tikriausiai todėl, jog Ramygala pagal abėcėlę eina pirmiau už Velžį, be to, turi patirtį, nes jau 1935-1949 metais čia veikė gimnazija.

Tarybos sprendimas - gimnazijos muziejui

Į iškilmes atvažiavo rajono meras Povilas Žagunis, vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas, Savivaldybės administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus, gimnaziją remiantis buvęs Seimo, dabar rajono Tarybos narys Virmantas Velikonis, Ramygalos kraštiečiai, kiti žymūs svečiai.

Iškilmingiausias šventės momentas buvo patikėtas P.Žaguniui ir K.Rimkui. Jie palypėję į gimnazijos aktų salės sceną, atidengė gimnazijos emblemą, sukurtą dailininko Šarūno Savicko.

Povilas Žagunis susirinkusiesiems perskaitė kovo 16-osios rajono Tarybos sprendimą, kuriame numatoma pakeisti Velžio ir Ramygalos vidurinių mokyklų tipą. Įrėmintas sprendimas buvo padovanotas gimnazijai: jis tapo muziejaus eksponatu. Meras gimnazijai dar padovanojo dekoratyvinę lėkštę su rajono heraldika ir palinkėjo, kad ji visada būtų pilna gėrybių. P.Žagunis sakė, kad gimnazijų rajone bus ir daugiau: akredituosis Smilgių, Raguvos, Krekenavos, Paįstrio vidurinės mokyklos.

Linkėjo proto pagalbos

Kukliai ir nepastebimai Ramygalos gimnazijai “aitvaraujantis” buvęs šios mokyklos auklėtinis V.Velikonis prisipažino nesitikėjęs būti pakviestas į iškilmes. Tarybos narys pažymėjo, kad gimnazijos muziejuje dar nėra “lietuviško gaublio ir lietuviškos daugybos lentelės”, tad šiais eksponatais teks papildyti muziejų. “Tepadeda jums protas”, - kalbą baigė V.Velikonis. O K.Rimkus apdovanojo gimnazijos moksleivius įvairių olimpiadų, konkursų dalyvius, nugalėtojus.

Gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas džiaugėsi, kad gimnazijos vardą Ramygalos vidurinė mokykla gavo metais anksčiau. Komisija puikiai įvertino pasirengimą tapti gimnazija: iš dvidešimt keturių galimų balų mokykla buvo įvertinta aštuoniolika. Gimnazijos vadovas pabrėžė, kad Taryba pritarė penkerių metų gimnazijos plėtros planui, pažadėjo padėti iki kitų metų rugsėjo atnaujinti pastatus. Pasak direktoriaus, vienas svarbiausių gimnazijos tikslų - pasiekti, kad visi čia dirbantys dėstytojai turėtų universitetinį išsilavinimą.
Senoje nuotraukoje pamatė žmoną ir uošvę

P.Žagunis ir V.Velikonis perkirpo per iškilmes atidaryto Ramygalos krašto istorijos muziejaus juostelę. Jį pašventino Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Edmundas Rinkevičius. Vienoje muziejaus nuotraukoje rajono vicemeras V.R.Gritėnas atpažino šalia menkos trobelės Krekenavos gatvėje stovinčias tais laikais dar paaugle buvusią žmoną ir uošvę.

Muziejaus vedėja Irena Zubauskienė sakė, kad 1918 metų lapkričio 2 diena laikoma oficialia Ramygalos “Saulės” progimnazijos įkūrimo data. Panevėžio gatvėje dar tebestovi užkaltais langais Vrubliauskų namas, kuriame buvo pirmosios progimnazijos klasės. Ypač daug iniciatyvos ramygaliečiai rodė renkant lėšas ir statant mūrinius Ramygalos progimnazijos rūmus. Jie ir dabar šviečia vienoje muziejaus nuotraukoje. Rajono valdžia pažadėjo, kad ir dabartinė gimnazija greitai atrodys taip pat gražiai. Į jų pašventinimo iškilmes tąsyk buvo atvykęs Lietuvos prezidentas Antanas Smetona ir iš mokyklos balkono pasakė kalbą. Už tai sovietmečiu balkoną buvo kėsinamasi nugriauti. I.Zubauskienė sakė, kad, progimnazijai tapus gimnazija, jai buvo suteiktas A.Smetonos vardas. Kaip pavyzdį, kokie praeityje ramygaliečiai buvo šviesūs ir aktyvūs, I.Zubauskienė paminėjo čia buvusius pavasarininkų ir ateitininkų pučiamuosius orkestrus. Dabar nėra jokio. Tik muziejuje stovi išlikusios buvusių orkestrų dūdos.
Ramygalos gimnazijos muziejui - jau septyniasdešimt penkeri. 1930 metais, dirbant gamtos, fizikos ir chemijos mokytojui Jonui Aleknai, Ramygalos progimnazijoje įkurtas kraštotyros muziejus. Jame buvo sukaupta gausi senoviškų pinigų kolekcija, daug spaudos draudimo laikais išleistų lietuviškų knygų.
Almantas ŠAKYS (Sekunde.lt)