Prasmingų ir džiūgių Šv.Velykų Jums linki Ramygalos bažnyčios kun.g.kan. Edmundas Rinkevičius.

Skiria savo kūrybos eilėraštį "Prisikėlimo uola".

PRISIKĖLIMO UOLA

Netrukus saulė nusileis,                                                  
Suskeldės uolos,
Ant kryžiaus medžio
Tyliai gęstanti kančia
Ištars atodūsį skausmingą…
- Aš išeinu visų apleistas,
Atstumtas žemės ir nepriglaustas
Dangaus,
Tačiau uoloj gimiau aš,
Kaip uola užaugau
Ir uoloje palaidotas buvau.
Bažnyčią ant uolos stačiau
Jai augti leidau,
O jums uola prisikėlimo
Amžinai likau.
Kai vėl nušvis dangus,
Kai kelsis pumpurai iš žemės
Šaltas ledų uolas sulaužys
Saulės spinduliai,
Ateikite visi prie kapo,
Prie uolos sustokite
Džiaugsmingą Aleliuja
Tegul išverks ir išdainuos širdis.