Jei mes darysime viską ką pajėgiame, Dievas būtinai ateis mums padėti“. Šie žodžiai nepaprastai paprastos ir tuo pačiu didžios moters, kandidatės į palaimintuosius, sesers Marijos Kazimieros Kaupaitės. Ne visi ją žinome, juk ne tiek daug moterų gyvenusių XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje pateko į vadovėlių puslapius, daug darbščių, talentingų moterų liko istorijos paraštėse. Ir vis dėl to, šios moters vardas įtrauktas į Lietuvos šimtmečio žmonių sąrašą.

1880 m. gimusi Ramygalos parapijos Gudelių kaime didelėje šeimoje, dar visai jaunutė, vos 16 m. viena išvyko į Ameriką pas brolį kunigą. Vėliau siekė mokslo - studijavo Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pajutusi pašaukimą vienuolystei, Amerikoje įkūrė pirmąją lietuvišką Šv. Kazimiero seserų kongregaciją, kuri rūpinosi katalikišku lietuvių emigrantų vaikų auklėjimu, dirbo pedagoginį, socialinį ir slaugos darbus.

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, vyskupo pal. Jurgio Matulaičio kvietimu 1920 m. keturios vienuolijos seserys atvyksta su švietėjiška misija į Lietuvą. Įsikuria apleistame Pažaislio vienuolyne, kurį darbu ir malda prikelia naujam gyvenimui. Dėkodamos Dievui už galimybę tarnauti Tėvynei, steigia pirmąsias mokyklas, darželius, gimnazijas, amatų mokyklas, senelių ir našlaičių prieglaudas. Motina Marija Kazimiera Kaupaitė suprato, jog meilė ir ugdymas gali padaryti žmones laimingus.

Labai norėjome surinkti Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimo daleles į vieną mozaiką. Stengėmės padaryti viską, ką šiai dienai galėjome, kad šis noras išsipildytų - lapkričio 30 dieną Ramygalos kultūros centre buvo pristatyta knyga- rinktinė „Po Dievo dangumi mano tauta“. 

Knygos - rinktinės sudarytojas Ramygalos gimnazijos etikos mokytojas Mantas Masiokas. Redaktorė - Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė. Knygos viršelį puošia gimnazijos abiturientės Arminos Gedgaudaitės fotografija. Tekstus iš anglų kalbos vertė Ramygalos gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rima Kerbelienė ir Viktorija Paškevičienė su savo mokiniais. Tarp knygos iliustracijų yra Viktorijos Paškevičienės vadovaujamo fotografijų būrelio narių foto darbai, dailės mokytojos Laimos Kiškienės mokinių piešiniai.

Esame dėkingi Panevėžio rajono savivaldybei, kuri suprato šios asmenybės svarbą ir skyrė dalį lėšų leidybos darbams. Aukas knygos leidybai paskyrė pavieniai asmenys: ramygaliečiai, kunigai, mokytojai, seimo nariai, verslininkai ir daugelis kitų geros valios žmonių. Gal toks ir buvo Aukščiausiojo planas, kad šios knygos atsiradimas turėjo suvienyti bendram tikslui įvairius žmones.

Į knygos sutiktuves susirinko pilnutėlė Ramygalos kultūros centro salė, nenusakoma šiluma ir gerumas, bendrystės jausmas sklandė ore, tarsi patvirtindami tiesą, kad ir mažais žingsneliais galime nueiti didelį kelią, ir nedideliais darbais sukurti didį stebuklą.

Renginį vedė Kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė, meninę programą atliko teatro trupė „Ąžuolynė“ (rež. Audronė Palionienė), vokalinis ansamblis „Aušra“ (vad. Karolina Raziūnienė). Dalyvavo garbūs svečiai: Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio raj. mero pav. A. Pocius, kunigai G. Jankūnas, A. Kasperavičius ir Ramygalos klebonas A. Puško, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Ramygalos gimnazijos mokytojai ir gimnazistai.

Po renginio Ramygalos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacijos bylos eigą. (Šv. Mišios šia intencija Ramygaloje ir JAV Čikagos seserų kazimieriečių motiniškųjų namų koplyčioje aukojamos nuolat pirmą mėnesio šeštadienį. Beatifikacijos byla pradėta išeivijoje - 1986 m. Čikagos arkivyskupijoje). 

Dėkojame ėjusiems kartu: visiems aukščiau paminėtiems šventės svečiams, dalyviams ir daugeliui kitų išvardintų ir neišvardintų tituliniame knygos puslapyje. Esame tikri, kad dar ne kartą susibėgsime geriems ir gražiems darbams bei susitikimams. Visus mus lydi Motinos Marijos raginimas: „Daryti vis daugiau, vis geriau ir vis su meile.“