Mielieji,

Tegul Šventų Kalėdų ramybė ir šviesa nuteikia geriems ir prasmingiems Naujųjų 2015 metų darbams. Tebūna jie dosnūs sveikata, laime, visokeriopa sėkme. Tegul jie bus nuoširdus bendravimo metas.

Ramygalos seniūnijos vardu seniūnas
Valdas Chirv