Kartu su Panevėžio rajono Ramygalos kolūkio žemdirbiais tęsiame gražią tradiciją — rengiame kasmetinį geriausio metų skaitovo konkursą. Įsteigę „Ramygalos arklo" prizą bei piniginę premiją laureatui, taip pat paskatinimus diplomantams, ramygaliečiai padeda toliau gerinti lietuvių tarybinės literatūros propagavimą, skatinti aktorių suinteresuotumą, kelti jų meistriškumą bei profesinį lygį. Pirmuoju konkurso laureatu tapo Laimonas Noreika, antruoju — Arnas Rosenas.

1987 metų konkurso rezultatai buvo susumuoti literatūros vakare, kuris įvyko Ramygaloje vasario 13 dieną. Vakaro pradžioje buvo pademonstruotas Lietuvos kino studijos dokumentinis filmas „Dienoraštis be datų" (rež. L. Lazėnas) — apie respublikos liaudies poetą Justiną Marcinkevičių. Ši „poetinė uvertiūra" davė gerą impulsą visam baigiamajam vakarui — ne vienas aktorius skaitė   Just.   Marcinkevičiaus kūrybą, daug gražių žodžių buvo pasakyta apie poezijos vietą žmogaus gyvenime.

Ankstesniais metais „Ramygalos arklo" konkursui aktyviai talkino respublikos knygos bičiuliai. Nūnai jie atsisakė pagalbininko vaidmens, tokį sprendimą motyvuodami... pernelyg dideliu darbo krūviu (?!?). Negi knygos bičiuliai (turime galvoje pirmiausia etatinius draugijos darbuotojus) taip jau „nusiplūkia", jog nebeturi nei laiko, nei jėgų brūkštelti ant lapelio savo nuomonę ir pasiųsti „Naujų knygų" redakcijai? O gal jie tokios nuomonės nė neturi?..

Tad renkant geriausią 1987 metų skaitovą, buvo atsižvelgta į Ramygalos kolūkio žemdirbių bei „Naujų knygų" skaitytojų nuomonę. Pasveikinęs konkurso nugalėtojus, kolūkio pirmininkas Virmantas Velikonis „Ramygalos arklo" prizą ir tradicinį lietuviškos duonos ke¬palą įteikė respublikos nusipelniusiam artistui Tomui Vaisietai. Laureatas žiūrovams parengė literatūrinę kompoziciją pagal J. Tumo-Vaižganto, V. Bubnio bei kitų rašytojų kūrinius.

Konkurso diplomantais tapo respublikos nusipelniusi artistė Eglė Gabrėnaitė ir aktorius Jonas Čepaitis.

   Skatindami jaunų aktorių susidomėjimą literatūra, ramygaliečiai yra įsteigę ir Vilties prizą. Ankstesniuose konkursuose jis atiteko Valstybinės konservatorijos studentams Aušrai Keliuotytei ir Dariui Meškauskui. Naujuoju Vilties prizo savininku tapo konservatorijos studentas Perlis Vaisieta. Vakaro pabaigoje literatūrinę kompoziciją parengė Vaisietų „šeimyninis trio" — konkurso laureatas T. Vaisieta su dukra Ginvile ir sūnumi Perliu.

E. Gabrėnaitė (1988)Į literatūrinio vakaro programą gražiai įsipynė ir vietos skaitovai: kultūros namų darbuotojas Gintaris Brazauskas, moksleivės Irma Povilaitytė ir Gitana Šlevaitė. Aforizmų bei miniatiūrų paskaitė vilnietis literatas Jeronimas Laucius, savo eilių — panevėžietė Elena Mezginaitė. Su įdomiausiais skaitytojų laiškais supažindino „Naujų knygų" vyriausiasis redaktorius S. Lipskis.

Visiems vakaro dalyviams buvo išdalinti lapeliai, į kuriuos jie įrašė savo nuomonę apie geriausią aktorių. Ramygalos žiūrovai daugiausia kartų paminėjo E. Gabrėnaitės pavardę. Tad šiai aktorei teko dar ir vakaro žiūrovų prizas.


"Naujos knygos", 1988, Nr.5.