Lietingą Joninių vakarą (birželio 23d.) į atlaidų vigilijos Šv. Mišias atvyko Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras, vadovaujamas Rimvydo Griauzdės. Širdį džiugino darnus atlikimas.
Šv. Jono Krikštytojo titulinius atlaidus (birželio 24d.) vedė kunigas Robertas Pukenis. Pamokslų metu džiaugės susirinkusiais į atlaidus ir mokė intelektualaus tikėjimo. Taip pat davyvavo ir votyvos Šv.Mišias aukojo kun.jub.kan. Vytautas Marozas, kilęs iš Ramygalos. Išpažinčių kantriai klausė Uliūnų klebonas.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šių atlaidų: vainikų pinėjoms, choristams, procesijos dalyviams, patarnautojams.
Už nuolatininę paramą dėkojame  kavinės "NIJA" savininkei Nijolei Ambutienei.