Šį sekmadienį (2010-05-30) Ramygalos bažnyčioje koncertų ciklą "Šv.Jono Aidai"  tęsė Panevėžio V.Mikalausko menų mokyklos mokinių choras, kuriam vadovauja energingoji mokyklos direktorė Emilija Kriščiūnaitė.
9.30 val. Mišiose skambėjo jaunų žmonių balsai šlovindami Aukščiausiąjį.
Pamokslo metu klebonas dėkojo svečiams už atvykimą, linkėjo nepalikti giesmės, nes kas gieda, tas dvigubai meldžiasi, o besimeldžiantis žmogus yra kilnus, didžiadvasiškas. Mišias svečiai pabaigė giedodami J.Naujalio "In monte oliveti" kūrinį, kurio atlikimas sujaudino ne vieną esantį šventovėje.
Dėkojame svečiams už atvykimą.

Už nuolatinę paramą priimant svecius dėkojame kavinės "NIJA" savininkei Nijolei Ambutienei.