Didėjantis alkoholinių gėrimų vartojimas tarp jaunų žmonių tampa vis aktualesne socialine problema. Tikėtis, kad ši problema sumažės ar išsispręs savaime, nėra pagrindo. Todėl Ramygalos seniūnijoje š.m. kovo 5 dieną įvyko Prevencinės-profilaktinės komisijos posėdis ,,Dėl alkoholio, narkotikų ir kitų neigiamą poveikį sveikatai turinčių medžiagų vartojimo prevencijos“. Posėdyje dalyvavo Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, Ramygalos parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius, Panevėžio rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas Gintautas Misiūnas, parduotuvių, kuriose prekiaujama alkoholiu, savininkai ir kt.
 
Ramygalos gimnazijos socialinė pedagogė Aušra Volkovienė pristatė gimnazijoje atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimą organizavo Narkotikų kontrolės koordinavimo komisija. ,,Narkotikų klausimynas mokiniams“ yra šio tyrimo dalis apie rūkymą, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą 9-11 klasių moksleivių tarpe. Tyrimo rezultatai parodė, jog 26% moksleivių alkoholį vartoja dažnai, 71% yra bandęs vartoti ir tik 3% alkoholio niekada nevartojo. Moksleiviai klausimyne nurodė, jog alkoholio galėtų gauti parduotuvėse, kioskuose bei paprašę suaugusiųjų asmenų. Alkoholio parduotuvėse galėtų nusipirkti 40% devintokų, 73% dešimtokų ir 57% vienuoliktokų. Remiantis tyrimo rezultatais moksleiviams alkoholis yra lengviausiai prieinama svaiginimosi priemonė. Jaunimo girtavimo problema yra labai aktuali, nes rūkančių ir girtaujančių vaikų amžius vis jaunėja, o prevencijos priemonių trūksta.
 
Panevėžio rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas Gintautas Misiūnas pasidžiaugė, jog į šį pasitarimą pakviesti žmonės dažniausiai susiduria ir gali padėti spręsti su jaunimo girtavimu susijusias problemas. Be to,  labai svarbi yra visuomenės pozicija vienu ar kitu klausimu. Pareigūnas šiek tiek abejojo gimnazijoje atliktais tyrimo rezultatais, nes jo nuomone, vaikai yra linkę pateikti klaidingus atsakymus į pateiktus klausimus. Tačiau sutiko, jog problema iš tiesų yra aktuali ir siūlė į pagalbą kviestis tik šios srities specialistus.  Policijos pareigūnas minėjo, jog Ramygaloje bei kituose miesteliuose buvo organizuotas patikrinimas, kurio metu nepilnametis bandė nusipirkti alkoholinių gėrimų. Jis džiaugėsi, jog Ramygalos prekybiniai laikėsi įstatymų nustatytos tvarkos ir alkoholinių gėrimų nepardavė.

Ramygalos parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius sakė, jog labiausiai Ramygaloje pasigenda operatyvaus policijos pareigūnų darbo. Klebonas gyvena šalia Ramygalos parko, todėl nuolat pastebi girtaujantį jaunimą. Dažnai pasitaiko įvairių smurto atvejų tarp paauglių, užkabinėjami praeiviai.

Ramygalos seniūnijos seniūnas Valdas Chirv sakė, kad pirmiausia tėvai turėtų prisiimti atsakomybę už savo vaikų elgesį. Deja, yra tėvų, kurie dangsto vaikų padarytus nusižengimus ir tokiu būdu skatina jų netinkamą elgesį. Be to, alkoholinius gėrimus vaikams dažai nuperka suaugusieji, todėl kontroliuoti, kad vaikai negautų jų sveikatą žalojančių gėrimų beveik neįmanoma.

Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas sakė, kad vaikams, kurie nori užsiimti papildoma veikla yra sudarytos visos sąlygos, tačiau dalis jaunimo niekuo nesidomi. Vaikai bėga iš pamokų, o sušilus orui situacija dar pablogės. Ramygalos parkas yra traukos centras. Jame jaunimas piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, todėl yra būtina policijos pareigūnų pagalba, kurie galėtų dažniau aplankyti parko teritoriją. Direktorius taip pat pasiūlė Ramygalos skvero teritorijoje pastatyti ženklus, kurie įspėtų, jog piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais viešose vietose yra draudžiama.

Posėdžio metu nutarta pagalbos kreiptis į Panevėžio rajono policijos komisariato viršininką dėl Ramygalos policijos nuovados darbo laiko keitimo, Ramygalos skvero teritorijoje pastatyti ženklus, kurie įspėtų, jog piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais viešose vietose yra draudžiama. Remiantis Ramygalos gimnazijoje atliktu tyrimu išleisti lankstinuką tėvams, kuriame atsispindėtų jaunimo piktnaudžiavimo alkoholiu problemos mąstai bei tėvų atsakomybė už savo vaikus ir jų auklėjimą.

Apibendrinant galima teigti, kad alkoholis yra legaliai gaminama ir parduodama psichoaktyvioji medžiaga, kurios gamybą ir prekybą turėtų kontroliuoti valstybės politika. Tuo tarpu ji tik remia ir skatina alkoholinių gėrimų gamybą, o vartojimo prevenciją ir pasekmių šalinimą palieka šeimai, mokyklai ir visuomenei. Pateikti faktai rodo, kad gilintis į jaunimo polinkį vartoti alkoholinius gėrimus ir siekti sumažinti alkoholinių gėrimų vartojimą tarp jaunų žmonių yra labai svarbu. Tinkamai derinant mokykloje vykdomas prevencines programas bei įtraukiant visuomenę galima tikėtis, kad jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimas bent stabilizuosis.

Ramygalos seniūnijos
Vyr. soc. darbuotoja Inga Pažarskienė