2010 - 2018 m. ES įgyvendina naują jaunimo strategiją, kuria siekia jaunimui suteikti daugiau galimybių mokytis, dalyvauti darbo rinkoje bei tapti aktyvesniais piliečiais. Kuo ilgiau jaunas žmogus nedalyvauja darbo rinkoje arba nesimoko, tuo sunkesni padariniai ne tik jam pačiam, bet ir valstybei. Toks žmogus brangiai kainuoja dėl to, kad auga socialinių išmokų ir pašalpų dydžiai,  neišnaudojamas darbo jėgos potencialas. 

Siekdama padėti jauniems žmonėms (re)integruotis į darbo rinką arba švietimo sistemą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos darbo birža pasirašė trišalę sutartį dėl projekto „Atrask save“ įgyvendinimo. Projekto partneriu tapo  Jaunimo reikalų departamentas. 

Tai vienas didžiausių Lietuvoje  vykdomų socialinių projektų. Šis naujasis  projektas „Atrask save“ yra skirtas padėti jaunimui (nuo 15 iki 29 metų), kuris nesimoko ir nedirba. Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvoje, o Panevėžio rajone projekto veiklų koordinavimą vykdo  Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Jaunuoliai, kurie nesimoko ir nedirba nėra vienalytė grupė, todėl projekto įgyvendinimo metu bus siekiama lanksčiau atsižvelgti į individualius kiekvieno jaunuolio poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas. Remiantis Šiaurės šalių pavyzdžiu, įrodyta, kad individualizuotas požiūris yra gan veiksmingas. Todėl, su kiekvienu jaunuoliu bus dirbama pagal individualų planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbinę patirtį, lūkesčius dėl tolimesnės karjeros. Jaunuoliams bus teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis bei darbdaviais, savanoriškos veiklos atlikimo paslaugos,  Ypatingas dėmesys bus skiriamas kelti jaunuolių motyvacijai dirbti arba mokytis.

Iki 2018m. rugsėjo mėn. projekto teikiamomis galimybėmis turėtų pasinaudoti 12 000 jaunuolių. 

Mes visi turėtume būti suinteresuoti, kad  šalia mūsų gyvenantis, bet nedirbantis ir nesimokantis jaunas žmogus gautų kokybišką pagalbą. Užsienio šalių patirtis  rodo, kad jei padedama bent vienam jaunam žmogui, visuomenė sutaupo daugiau negu buvo investuota į jaunuolio pagalbininko darbo vietą. Na, o jei pavyktų padėti didesniam skaičiui jaunuolių, nauda dar labiau išaugtų. Įrodyta, kad investicijos pradiniuose gyvenimo etapuose turi didelės įtakos socialiniams asmens gyvenimo aspektams vyresniame amžiuje.