Su Šventom Velykom!

Linkiu, kad Velykų šventė mus visus praturtintų dvasiškai, kad tai būtų Prisikėlimo iš tamsos į šviesą, iš mirties į Gyvenimą šventė. Tegu ji duoda džiaugsmą, ramybę ir viltį. Linkiu pavasarinės nuotaikos, gražaus pabendravimo šeimose ir gausios Dievo palaimos

Kun. Edmundas Rinkevičius
Ramygala 2017 Velykos