Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nutarimą, nusprendė suteikti Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą 67 metų Ramygalos klebonui Edmundui Rinkevičiui.

Šią kandidatūrą Garbės piliečio vardui gauti komisijai pasiūlė Ramygalos gimnazijos, kultūros centro, bibliotekos, Ramygalos miesto-Garuckų kaimo bendruomenės, Panevėžio vyskupijos, Panevėžio-Krekenavos dekanato, Ramygalos parapijos Gyvojo Rožinio, bažnyčios choro atstovai.

E. Rimkevičius gimė Anykščių rajone. Baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, dirbo Panevėžio katedroje, Biržuose, Kriaunose, Pabiržėje, Jūžintuose. Iš Jūžintų išvažiavo į Domininkonų vienuolyną, bet dėl susidariusių aplinkybių grįžo į Panevėžio vyskupiją. Buvo paskirtas Užpalių parapijos klebonu.

Nuo 2003 m. liepos 1 d. dirba Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu.

2004 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu. E. Rinkevičius yra Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas, nuo 2007 m. – Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas.

Visuomenei gerai žinomas klebono pomėgis medžio drožinėjimui, poezijai, fotografijai. Jis priklauso tautodailininkų sąjungai, yra išleidęs keletą poezijos knygų, knygą „Kunigo metai“, atsiminimus apie kunigą Aleksandrą Papučką, publikuoja tekstus religijos ir moralės temomis.

Ramygalos bendruomenė gerbia E. Rinkevičių už jo tarnystę Dievui, parapijai ir žmonėms. Kunigo sekmadieninės homilijos yra kupinos dvasiškumo, paprastumo, todėl tikėjimas parapijiečiams tapo artimesnis, suprantamesnis.

Klebono suburti parapijiečiai noriai įsijungia į talkas, įvairias iniciatyvas. Verslininkai, ūkininkai, miesto svečiai, kunigo paskatinti, prisideda prie bažnyčios gerovės kūrimo, padeda sunkiai gyvenantiems parapijiečiams. Seniūnijos bendruomenės tapo bendruomeniškesnės, nes kunigas ir pats dalyvauja jų gyvenime, projektuose, šventėse.

Garbės piliečio regalijos E. Rinkevičiui bus iškilmingai įteiktos Vasario 16-osios minėjime Ramygaloje.

Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui pagerbti už ypatingus nuopelnus, išskirtinį indėlį į Panevėžio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros, krašto apsaugos ir kitas sritis, už Panevėžio rajono garsinimą šalyje ir pasaulyje