Birželio 4 d. ramygaliečiai buvo pakviesti į Pažaislio festivalio atidarymą, kur pristatė poetinę-muzikinę kompoziciją „Po Dievo dangum-mano tauta“. Joje atsispindi ramygalietės, lietuvybės puoselėtojos, šv. Kazimiero seserų vienuolijos įkūrėjos (kurios iniciatyva buvo atkurtas Pažaislio vienuolynas), Garbingosios Dievo Tarnaitės Kazimieros Kaupaitės pašaukimo kelias, vedęs per emigracijos patirtį, tėvynės ilgesį ir vėl sugražinęs į Ameriką, kur puoselėdama lietuvybę ir tikėjimą Marija Kazimiera Kaupaitė nuveikė didžius darbus. Tai Tikėjimo, Vilties ir Meilės kelionė, kuri tebesitęsia ir šiandien, paliesdama daugelio širdis ir nušviesdama gyvenimus. Šio muzikinio spektaklio kūrimas, pastatymas bei demonstravimas – tai Ramygalos tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas, nes į minėtą procesą įsijungė Ramygalos kultūros centro, gimnazijos ir parapijos atstovai: scenarijaus autorė, režisierė ir pagrindinio vaidmens atlikėja Audronė Palionienė ir jos vadovaujama Jaunimo teatro studija;, scenografė Loreta Kubiliūnienė; choreografė mokytoja Renata Rakašienė ir gimnazijos šokėjai, koordinatorius vargonininkas Mantas Masiokas, techninės darbuotojos: garso operatorė Karolina Raziūnienė ir vaizdo operatorė Irena Živilienė.