Ramygala, kurioje ošia 1000 ąžuolų giraitė, garsėja kaip ožkų sostinė, o šie metai – Ožkos metai. Todėl gerokai paaugusi Ramygalos „Ąžuolynė“ (pernai trupėje buvo 5, o šiemet 12 artistų) pastatė spektaklį pasaką – ne pasaką „Septynios ožkenos“, to paties pavadinimo Kazio Sajos komedijos motyvais. Veiksmas vyksta urvinių gentyje, kur persipina žmonių santykiai ir genties valdymo problematika: mokesčiai, rinkimai, religija. Šioje komedijoje per kito (pramanyto) laikmečio prizmę pasakyta daug tiesos apie realų šiandieninį gyvenimą. Su šiuo spektakliu jau turėjome dvi išvykas. Dalyvavome tarptautinei teatrų dienai skirtuose renginiuose: kovo 19 d. Surviliškyje Kėdainių rajone ir kovo 21 d. Panevėžio rajono suaugusių teatrų festivalyje „Anoj pusėj Krekenavos“. Balandžio 1 d. planuojame pasirodyti Uliūnuose.

Džiaugiamės sulaukę gastrolių sezono, nes galime padovanoti žmonėms daug gražių ir malonių akimirkų. O artistai gali patenkinti poreikį dalyvauti kultūriniame gyvenime, skleisti sukauptą teatrinės kūrybos patirtį. Tai puikus ir prasmingas laisvalaikis, nes teatrinė saviraiška esmingai prisideda prie bendrųjų kompetencijų – iniciatyvumo ir kūrybingumo, pilietiškumo, komunikavimo, kultūrinio sąmoningumo gerinimo.