Straipsnių sąrašas

Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacija

 Marija Kazimiera Kaupaitė gimė 1880 m. sausio 6 d. Gudelių kaime, Ramygalos parapijoje. Buvo penktoji duktė iš vienuolikos vaikų.

Brolio Antano Kaupo kviečiama 1897 m. atvyko į Skrantoną, susipažino su nazaretiečių vienuolijos gyvenimu. 1902–1905 m. mokėsi Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbolyje (Šveicarija).

1905 m. Skrantone įstojo į Nekalčiausiosios Marijos Širdies seserų vienuolyną,

1897 m. išvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas.  Įkuria lietuvaičių vienuoliją auklėti vaikus tikėjimo ir lietuvybės dvasia.

1907 m. įkurtąją vienuoliją patvirtina Šventasis Sostas. Kongregacijos globėju pasirenkamas Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras. Taip bažnyčioje gimė nauja seserų vienuolija – kazimierietės. 

1911 m. persikėlė į Čikagą, 1913 m. išrinkta kongregacijos generaline vyresniąja. 1920–1934 m. gyveno Pažaislyje, čia 1920 m. įkūrė vienuolyną. Lietuvoje įsteigė pradžios ir aukštesniųjų mokyklų, ligoninių, bendradarbiavo laikraštyje „Šaltinis“ ir kitoje spaudoje.

1933 m. apdovanota Gedimino 3 laipsnio ordinu.

Mirė 1940 m. balandžio 17 d. nuo vėžio lygos Čikagoje. Prieš mirtį sesuo Marija Kazimiera Kaupaitė sakė: „Aš taip džiaugiuosi, kad turiu ligą, kuri leidžia man pasiruošti mirčiai ir savo kančiomis išpirkti nuodėmes“.

1986 m. šventasis Sostas Mariją Kazimierą Kaupaitę  paskelbė Dievo tarnaitė. Pradėta beatifikacijos byla. 2010 m. pop. Benediktas XVI Marijos Kazimieros Kaupaitės byloje pavirtino, kad sesuo Marija Kazimiera Kaupaitė yra palaimintoji Dievo tarnaitė, tai dar vienas žingsnis link šventumo paskelbimo.

2010 m. liepos 5 d. Ramygalos klebono Edmundo Rinkevičiaus rūpesčiu Gudelių kaime buvo pašventintas paminklinis akmuo skirtas atminti Marijai Kazimierai Kaupaitei. Paminko atidengimedalyvavo Pažaislio vienuolyno seserys kazimierietės, Panevėžio rajono valdžia, Ramygalos seniūnas, vietos gyventojai ir parapijiečiai. Giesmes giedojo Ramygalos parapijos Sumos choras. Straipsnis apie paminklinio akmens atidengimą.