Renginiai

 Jonas Krikštytojas – žydų  tautos pamokslautojas ir pranašas, kuris, Jordano upėje pakrikštijo Kristų.
Jonas gimė  žydų tautos Šventyklos kunigo Zacharijo ir Elzbietos šeimoje. Prieš jam gimstant, angelas Gabrielius perspėjo Zachariją, šventykloje aukojantį smilkalus, kad jam gims sūnus su Elijo dvasia ir galybe. Jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų Viešpačiui tobulą tautą. Tuo Zacharijas nepatikėjo, todėl iki Jono Krikštytojo gimimo buvo praradęs kalbą.
Jonas Krikštytojas buvo nužudytas Erodo įsakymu. Jo galva nukirsta ir ant dubens atnešta Erodo žmonai Erodiadai.
 


 Kovo 27-29 dienomis Ramygalos bažnyčioje vyks Rekolekcijos, tai laikas kai tikintieji raginami žvilgtelėti į savo dvasią ir per išpažintį susitaikyti su Dievu, artimu ir savimi.  

- 27 d. 8.00 val. mokiniams skirtos pamaldos (dalyvaus Ramygalos gimnazijos auklėtiniai).
- 28 d. bus kunigų iš kitų parapijų, jie klausys išpažinčių.
- 29 d. sekmadienį - pamaldos 9.30 ir 11.30 val. dalyvaus kunigai iš kitų parapijų.

Balandžio 5 d., Verbų sekmadieni, verbos šventinamos visų mišių metu,  9.30 val. - votyva, 11.30  val. - suma. Sumos metu bus einama procesija.

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapija