Renginiai

Sausio 1 d. Naujieji Metai - Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos šventė ir Vėliavos diena. 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios  
 • 11.30 val. Šventos Mišios  

Sausio 3 d. pirmas mėn. penktadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. 

Sausio 4 d. pirmas mėn. šeštadienis

 • 19.00 val. - Šventos Mišios į Švč. Mergelę Mariją. 

Sausio 5 d. pirmas mėnesio sekmadienis - Trijų karalių šventė

 • 09.30 val. - Šventos Mišios - kalėdinių giesmių koncertas. Mišių metu giedos Edita Sargautytė. 
 • 11.30 val. - Procesija ir Šventos Mišios (bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida)

Sausio 12 d. Kristaus krikšto sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios už Lietuvos laisvės gynėjus, Tėvynę. Po Šv. Mišių Laisvės gynėjų minėjimas prie paminklo. 

Sausio 18-25 dienomis vakarinių Šv. Mišių metu melsimės už visų Kristų tikinčiųjų vienybę.

Gruodžio 1 d. Pirmasis Advento sekmadienis. Tai sekmadienis nuo kurio prasideda naujieji bažnytiniai - liturginiai metai. Advento keturios savaitės yra prieškalėdinis pasiruošimo laikas, skirtas ne tik dovanų pirkimui, bet ir savo širdies, dvasios apvalymui, kad galėtume Kalėdose prasmingai sutikti gimusį Viešpatį.

Keturis sekmadienius bažnyčios tekstai ragins prisiminti tą stebuklingą Dievo atėjimą, kvies ateiti į visų tikinčiųjų gyvenimus. Keturių savaičių laikotarpį simbolizuos Adventinis vainikas prie altoriaus, keturios žvakės, kiekvieną sekmadienį po vieną įsižiebs primindamos artėjančią šventę.

Lietuvos vyskupų konferencija praneša, kad naujieji liturginiai metai skelbiami - ŠEIMŲ metais.

Gruodžio 1 d. - pirmasis mėnesio sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios, po votyvos vidinio gydimo pamaldos. 
 • 11.30 val. Šventos Mišios, prieš Sumą procesija.

Gruodžio 6 d. pirmasis mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Gruodžio 8 d. II Advento sekmadienis.

 • 09.30 val. - Šventos Mišios  
 • 11.30 val. Šventos Mišios
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje.

Gruodžio 9 d. neprivalomas Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventės minėjimas. 

 • 18.00 val. - Šventos Mišios  
 • 19.00 val. Šventos Mišios  

Gruodžio 15 d. III Advento sekmadienis.

 • 09.30 val. - Šventos Mišios  
 • 11.30 val. Šventos Mišios  

Gruodžio 22 d. IV Advento sekmadienis. 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios  
 • 11.30 val. Šventos Mišios  

Gruodžio 24 d. - Kūčios. 

 • 22.00 val. - Kalėdų nakties Šventos Mišios

Gruodžio 25 d. - Kristaus gimimo - Kalėdų šventė. 

 • 08.00 val. - Piemenėlių Šventos Mišios
 • 11.00 val. - Kalėdų dienos Šventos Mišios

Gruodžio 26 d. II-oji Kalėdų diena - Šv. Stepono diena. 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios  
 • 11.30 val. Šventos Mišios  

Gruodžio 29 d. - Šventosios Šeimos sekmadienis.

 • 09.30 val. - Šventos Mišios  
 • 11.30 val. Šventos Mišios  

Gruodžio 31 d. - paskutinė metų diena.

 • 23.00 val. - Padėkos už praėjusius ir Naujųjų Viešpaties metų pasitikimo Šventos Mišios.

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienų pamaldų laikas.

Lapkričio 1 d. (penktadienis) - Visų Šventųjų šventė 

 • 09.30 val. Šv. Mišios.
 • 11.30 val. Šv. Mišios.
 • 13.00 val. Šv. Mišios Barklainių koplyčioje
 • 16.00 val. Nuo bažnyčios gedulinė procesija į Ramygalos kapines. Kapinėse maldos už mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. (šeštadienis) - Vėlinės

 • 09.30 val. Šv. Mišios.
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Gedulinė procesija

Lapkričio 3 d. - Pirmas mėnesio Sekmadienis 

 • 09.30 val. Šv. Mišios.
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Prieš Šv. Mišias Eucharistinė procesija 

Vėlinių oktavos metu už mirusiuosius šiokiadieniais melsimės 19 val. Šv. Mišiose  

Šventintų žvakių galite įsigyti zakristijoje. 

Rugsėjo 15 d.

 • 13.00 val. Barklainių koplyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai

Liepos 5 d. pimasis mėnesio penktadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios

Liepos 6 d. pimasis mėnesio šeštadienis ir Valstybės diena

 • 19.00 Sudėtinės Šventosios mišios į Švenčiausią Mergelę Mariją 
 • 21 val. Miesto aikštėje bendras himno giedojimas

Liepos 7 d. pirmasis mėnesio sekmadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Liepos 14 d. XV sekmadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Liepos  21 d. Švč. Mergelės Marijos Karmelio kalno karalienės – škapliernos atlaidai

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Giedos Panevėžio Šv. Ap. Petro ir Povilo bažnyčios choras 

Liepos 28 d. XVI sekmadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios titulinių atlaidų programa 

Birželio 22 d. (šeštadienis) - Miesto diena

 • 09.30 val. Šv. Mišios (vad. kun. Vidmantas Kareckas), jų metu giedos Ramygalos vokalinis moterų ansamblis "Aušra".
 • 11.30 val. Šv. Mišios už Ramygalos krašto žmones (vad. kun. Vidmantas Kareckas). Giedos Anykščių choras "Salve Cantatus".
 • 12.30 val. Sakralinės muzikos koncertas "Šv. Jono aidai 2013".

Birželio 23 d. (sekmadienis) - Jaunimo diena

Sekmadienio Šventų Mišių metu giedos jaunimas - Panevėžio Vyskupijos jaunimo centro šlovintojų grupė.

 • 09.30 val. Šv. Mišios (vad. kun. Miroslav Anuškėvič).
 • 11.30 val. Šv. Mišios (vad. kun. Miroslav Anuškėvič). 

Birželio 24 d. (pirmadienis) - Atlaidų diena 

 • 09.30 val. Šv. Mišios (vad. kun. Virginijus Šimukėnas).
 • 11.30 val. Šv. Mišios (vad. kun. Virginijus Šimukėnas)Prieš Šventas Mišias procesija. Šventų Mišių metu giedos Vabalninko bažnyčios choras.

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais po 19 val. Šv.Mišių, sekmadieniais ir atlaiduose po 9.30 val.
 
Birželio 2 d. pirmasis mėnesio sekmadienis. Kristau kūno ir kraujo – Devintinių šventė ir Tėvo diena

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Birželio 7 d. pirmasis mėnesio penktadienis – Švč. Jėzaus širdies šventė, vaikų ir žolynų laiminimas

 • 9.30 val. Šv. Mišios

Birželio 9 d. X Eilinis sekmadienis. 

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Pirmosios Komunijos šventė

 Birželio 16 d. XI Eilinis sekmadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Birželio 22-24 d. Šv. Jono Krikštytojo tituliniai mūsų bažnyčios atlaidai

Visą gegužės mėnesį Švč. Mergelės Marijos litaniją giedosime šiokiadieniais po vakarinių 19 val. Šv. Mišių, sekmadieniais po 9.30 val. Šv. Mišių.

Gegužės 12 d. Viešpaties žengimo į dangų – Šeštinių šventė.

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Gegužės 19 d. Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių šventė.

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Balandžio 28 d. - Tarptautinės gyvybės dienos minėjimas

 • 9.30 Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišiose melsimės, kad žmogaus gyvybė būtų saugoma ir gerbiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios orios pabaigos
 • 12.20 val. Klasikinės muzikos koncertas
  Dalyvauja: Latvijos respublikos Krimuldas – Limbažu jaunimo simfoninis orkestras. Orkestro dirigentai - Aivars Bunkis, Janis Ansons
 • 13.00 val. Miesto aikštėje Panevėžio rajono šokių kolektyvų pasirodymai

Balandžio 1 d. - antroji Velykų diena

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Balandžio 5 d. – pirmas mėnesio penktadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį

Balandžio 6 d. – pirmas mėnesio šeštadienis

 • 19 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

Balandžio 7 d. – Atvelykis – Dievo Gailestingumo sekmadienis - vaikų velykėlės.

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios
  Šv. Mišiose giedos Ramygalos parapijos jaunimo choras, gros Šilagalio orkestras "Sklepučini" vad. Vilmantas Vapsva. Po Šv. Mišių Vaikų Atvelykio šventė. Vaikų orkestrų koncertas ir zuikių puikių šventė Kultūros centre.

Balandžio 23 d. Šv. Jurgis – antrasis Lietuvos globėjas

 • 19 val. Šv. Mišios

Balandžio 25 d. Šv. Morkus

 • 19 val. Šv. Mišios
  Prieš Šv. Mišias atliekama maldavimų procesija.

Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį minima Gyvybės diena. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija Vyskupų konferencijose 1991 metais. Popiežius Jonas Paulius II palaimino šią iniciatyvą. Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei; atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. 1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, nutarė Gyvybės dieną kasmet minėti ir Lietuvos bažnyčiose. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama, meldžiamasis bažnyčiose, rengiamos paskaitos, konferencijos, akcijos.

Balandžio 28 d. Gyvybės diena - melsimės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos.

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios
  Po Šv. Mišių simfoninio orkestro iš Latvijos koncertas (informacija bus patikslinta)