Renginiai

KRISTAUS GIMIMO - KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDŲ LAIKAS

Gruodžio 24 d. - Kūčios

 • 22.00 val. -  Kalėdų nakties Šv. Mišios

Gruodžio 25 d. - Pirmoji Kalėdų diena

 • 08.00 val. - Kalėdų ryto (piemenėlių) Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Kalėdų dienos Šv. Mišios

Gruodžio 26 d. - Antroji Kalėdų diena

 • 09.30 val. - Šv. Mišios. Jų metu giedos Ramygalos vokalinis ansamblis „Aušra“.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gruodžio 28 d. - Šv. Šeimos sekmadienis.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gruodžio 31 d. - Naujųjų metų išvakarės

 • 23.00 val. -  Padėkos Šv. Mišios

Sausio 1 d. - Naujieji metai

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienų pamaldų laikas:

Lapkričio 1 d. Šeštadienis, Visų šventųjų šventė  

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 16.00 val. - Gedulinė procesija į kapines 
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Lapkričio 2 d. Sekmadienis, Vėlinės

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios, po jų - gedulinė procesija 
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje

Vėlinių aštuondienį (lapkričio 2-9 dienomis) bendros Šv. Mišios už mirusiuosius 19 val.

Vėlinių dieną ir visą aštuondienį, galime mirusiesiems laimėti visuotinius atlaidus, jie išpildome įprastines atlaidams gauti sąlygas: Aplankant bažnyčią ar koplyčią ir sukalbant „Tėve mūsų“ bei Tikėjimo išpažinimą.

Šventos Mišios:

 • šiokiadieniais - 19.00 val.
 • sekmadieniais - 09.30 ir 11.30 val.

Rugpjūčio 1 d. - pirmas mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švenčiausią Jėzaus širdį

Rugpjūčio 2 d. - pirmas mėnesio šeštadienis – PORCINKULĖ

 • 19.00 val. - Šventos Mišios į Švenčiausią Mergelę Mariją

Rugpjūčio 3 d. - pirmas mėnesio sekmadienis, vyks vidinio gydimo pamaldos, adoracija.  

 • 11.30 val. - Šventos Mišias, prieš jas - procesija. 

Rugpjūčio 6 d. - Kristaus Atsimainymo šventė

 • 19.00 val. - Šventos Mišios 

Rugpjūčio 10 d. - XIX eilinis liturginių metų sekmadienis 

 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje 

Rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė – Žolinė  

 • Šventos Mišios vyks tik 09.30 val. 

Rugpjūčio 29 d. - Šv. Jono Krikštytojo nukankinimo diena 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios 

Rugpjūčio 31 d. - XXII eilinis liturginių metų sekmadienis 

 • 13.00 val. - Šventos Mišios Jotainių bendruomenės namuose

Liepos 4 d. - pirmasis mėnesio penktadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švenčiausią Jėzaus širdį. 

Liepos 5 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios į Švč. Mergelę Mariją.  

Liepos 6 d. - pirmasis mėnesio sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios. Po jų vidinio gydimo pamaldos, adoracija.
 • 11.30 val. - Šventos Mišios. Prieš mišias – procesija.
 • 21.00 val. - Miesto aikštėje bendras Tautiškos giesmės giedojimas.

Liepos 11 d. - Europos globėjo Šv. Benedikto (abato) minėjimas. 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios. 

Liepos 12 d. - šeštadienis

 • 13.00 val. - Šventos Mišios Jotainių bendruomenės namuose minint kaimo 450 metų jubiliejų.  

Liepos 13 d. XV eilinis liturginių metų sekmadienis. 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios. 
 • 11.30 val. - Šventos Mišios. 

Liepos 20 d. KARMELIO KALNO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS (ŠKAPLIERINĖS) ATLAIDAI 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios. Po jų adoracija.
 • 11.30 val. - Šventos Mišios. Prieš mišias – procesija.

Liepos 22 d. Šv. Marijos Magdalenos minėjimas 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios. 

Liepos 25 d. Šv. Apaštalo Jokūbo minėjimas

 • 19.00 val. - Šventos Mišios. 

Liepos 26 d. Šv. Joakimo ir Onos, Švč. Mergelės Marijos gimdytojų, minėjimas

 • 19.00 val. - Šventos Mišios. 

Liepos 27 d. XVII eilinis liturginių metų sekmadienis. 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios. 
 • 11.30 val. - Šventos Mišios. 

Birželio 21–24 dienomis Ramygalos miesto šventė ir tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai.

Birželio 21 d. - šeštadienis

 • 19.00 val. - Šv. Mišios – birželinės pamaldos

Birželio 22 d. Kristaus Kūno ir Kraujo Šventė – Devintinės (sekmadienis)

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios, po jų vyks devintinių procesija.

Nuo 14 val. Ramygalos miesto šventės renginiai. Bažnyčia bus atidaryta iki 19 val. dėl grupių ekskursijos po bažnyčią reikia iš anksto susitarti.

Birželio  23 d. - pirmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 19.15 val. - Sakralinės muzikos koncertas „Šv. Jono aidai“

Ilgamečio Ramygalos vargonininko Juozo Dugno mokinio kompozitoriaus Liongino Abariaus giesmių koncertas.

Dalyvauja:
Kompozitorius Lionginas Abarius
Panevėžio Kolegijos muzikos skyriaus vadovė, solistė Edita Sargautytė
Anykščių Šv. Mato bažnyčios mišrus choras SALVE CANTUS
Ramygalos vokalinis ansamblis AUŠRA

Birželio 24 d. -  antradienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios, kurias aukos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės mėnuo skirtas Švčiausiai mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos:

 • šiokiadieniais – po 19 val. šv. mišių 
 • sekmadieniais – po 9.30 val. šv. mišių

Gegužės 11 d. - Maldų už dvasinius pašaukimus diena 

 • 09.30 val. – Šventos mišios
 • 11.30 val. – Šventos mišios 
 • 13.00 val. – Šventos mišios Barklainių koplyčioje

Gegužės 18 d.  - penktas sekmadienis po Šventų Velykų

 • 09.30 val. – Šventos mišios
 • 11.30 val. – Šventos mišios 

Gegužės 25 d. - šeštas sekmadienis po Šventų Velykų

 • 09.30 val. – Šventos mišios
 • 11.30 val. – Šventos mišios 
 • 13.00 val. – Šventos mišios Jotainių bendruomenės namuose

1997 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme randame, kad paskutinį balandžio sekmadienį minima Pasaulinė Gyvybės diena. Tačiau jau 1995 m. Popiežius Jonas Paulius paragino švęsti Gyvybės dieną. Matyt, neatsitiktinai šių metų Gyvybės diena yra kartu ir Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju diena. Taip pat šiais metais Gyvybės diena yra kartu ir Atvelykio sekmadienis. Kiek daug reikšmingų sutapimų! Lietuvoje Pasaulinė Gyvybės diena pirmą kartą buvo švenčiama 1994 metais, o nuo 1998 m. ji švenčiama nuolat. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir paskaitose, konferencijose, susitikimuose. Lietuvos Šeimos centras pristato renginius, kurie vyks Pasaulinės Gyvybės dienos proga visose Lietuvos arkivyskupijose ir vyskupijose.

Balandžio 27 dieną, Atvelykio sekmadienį, vyks edukacinis renginys visai šeimai: 

„Margas pasaulis ant kiaušinio lukšto“.  Vaikai ridens kiaušinius, žais žaidimus. Linksmins Ramygalos vaikų orkestras, kapela.

Balandžio 27 d. sekmadienį, 13.00 val. Kviečiame mamytes ir jų vaikus į "Mamų klubą". Susitikimas vyks parapijos salėje.

"Mamų klubas" skirtas kiekvienai  ikimokyklinuko ir/ar pradinuko mamai. Nesvarbu, kas Jūs esate, kur gyvenate, dirbate ar nedirbate, esate ištekėjusi ar vieniša, esate tikinti ar nepažįstate savo Kūrėjo, turite tris vaikus ar vieną. Mamų klubas Jums, nes Jūs esate svarbi.

Balandžio 4–6 dienomis parapijos GAVĖNIOS susikaupimo rekolekcijos

Balandžio 4 d. - pirmasis mėnesio penktadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švč. Jėzaus Širdį

Balandžio 5 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios 
 • 19.00 val. - Šventos Mišios 

Balandžio 6 d.  - pirmas mėnesio sekmadienis. PARAPIJOS KANONINĖ VYSKUPO VIZITACIJA 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios, po jų vyks vidinio išgydimo pamaldos.
 • 11.30 val. - Šventos Mišios, jas aukos vyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Balandžio 13 d. - Verbų sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios, jų metu giedos Ramygalos vokalinis ansamblis 
 • 11.30 val. - Šventos Mišios.
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje

Balandžio 17 d. - Didysis Ketvirtadienis 

 • 19.00 val. - Paskutinės Vakarienės Šventos Mišios

Balandžio 18 d. - Didysis Penktadienis

 • 19.00 val. - Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 19 d. - Didysis Šeštadienis

 • 18.00 val. - Velyknakčio pamaldos (šventinama ugnis, vanduo,  atnaujinamas Krikšto sakramento pažadas)

Balandžio 20 d. - VELYKŲ SEKMADIENIS - Kristaus prisikėlimo šventė

 • 08.00 val. - Prisikėlimo Šventos Mišios ir procesija 
 • 11.30 val. - Velykų dienos Šventos Mišios  

Balandžio 21 d. - Antroji Velykų diena 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios 

Balandžio 27 d. - Dievo gailestingumo, Atvelykio sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios 
 • 11.30 val. - Šventos Mišios, jų metu giedos Ramygalos vokalinis ansamblis 
 • 12.30 val. - Vaikų Velykėlių šventė 
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Jotainių bendruomenės namuose.

Kovo 1 diena – Pirmas mėnesio šeštadienis

 • 19.00 val. - Šventos Mišios į švč. Mergelę Mariją

Kovo 2 diena  Pirmas mėnesio sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios

Kovo 4 diena  Šv. Kazimiero minėjimas

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 5 diena  Gavėnios pradžia - pelenų trečiadienis,

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Gavėnios laikotarpiu tikintieji turėtų susilaikyti nuo triukšmingų renginių, pasilinksminimų. Kiekvieną Gavėnios penktadienį 18.30 val. Ir sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių apmąstysime kryžiaus kelio stotis.

Kovo 7 diena  Pirmas mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį

Kovo 9 diena  Pirmasis gavėnios sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje

Kovo 16 diena  Antrasis Gavėnios sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios

Kovo 23 diena  Trečiasis Gavėnios sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios

Kovo 30 diena  Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Jotainių bendruomenės namuose

Vasario 1 diena – pirmas mėn. Šeštadienis 

 • 19.00 val. Šventos Mišios į Švč. Mergelę Mariją

Vasario 2 diena - Pirmas mėn. Sekmadienis –Kristaus paaukojimo - grabnyčių šventė

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios

Vasario 3 diena - Šv. Blažiejaus minėjimas 

 • 19.00 val. - Šventos Mišių metu melsime Dalyvaujantiems apsaugos nuo gerklės ligų

Vasario 5 diena - Šv. Agotos minėjimas 

 • 19.00 val. - Šventų Mišių metu melsimės apsaugos nuo ugnies nelaimių, bus šventinama duona ir vanduo.

Vasario 7 diena - Pirmas mėnesio Penktadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švč. Jėzaus širdį 

Vasario 9 diena - Eilinis sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje

Vasario 11 diena Pasaulinė ligonių diena Švč. Liudro Mergelė Marija 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios 

Vasario 16 diena - Lietuvos nepriklausomybės diena

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios

Vasario 23 diena Eilinis sekmadienis

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios