Renginiai

Ramygalos bažnyčia, renginys, Ramygala.lt

Birželio 23 d. 16 val. Ramygalos seniūnijos salėje vyko knygos apie ilgametį, tarpukario, Ramygalos parapijos vargonininką ir gimnazijos mokytoją Romualdą Dovydėną - "Šaknys, atžalos ir likimai. Dovydėnų gentis šimtmečių vingiuose" pristatymas. Jaukiai renginį vedė Zita-Vladislava Šegamogienė. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir jos sudarytojas Arvydas Kariška. Pranešimus apie R.Dovydaitį skaitė kraštotyrininkė I.Zubauskienė, dr. M.Sereikienė ir varg. M.Masiokas.

19 val. Ramygalos bažnyčioje, tradiciškai, jau 5 kartą, vyko „Šv. Jono aidai“ sakralinės muzikos koncertas. Jau tapo gražia tradicija, Šv. Jono Krikštytojo atlaidų išvakarėse bažnyčioje tikintieji susirenka pasiklausyti profesionaliai atliekamų giesmių. Šias metais savo skambiais balsais Viešpatį šlovino Anykščių Šv. Mano bažnyčios choras Salve Cantus, vadovas Rimvydas Griauzdė. 

Birželio 24 d. Šv. Jono Krikštytojo dieną Ramygalos bažnyčioje vyko pamaldos, Šv. Mišios. Šv. Jono Krikštytojo gyvenimą ir Jo pamokas mums aiškino Krekenavos bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas, taip pat dalyvavo Vadoklių klebonas Vidmantas Kareckas ir Druskavos klebonas Audrius Vogulis. Mišiose giedojo Ramygalos bažnyčios choristai vadovaujami varg. Manto Masioko.

Birželio mėnuo bažnyčioje yra skirtas Viešpaties Jėzaus Širdžiai. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks kiekvieną dieną po 19 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 9.30 val. Šv. Mišių. 

Birželio 7 d. pirmas mėnesio sekmadienis. Kristaus Kūno ir Kraujo – Devintinių šventė – Tėvo diena. 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios, po jų vyks vidinio gydimo pamaldos, adoracija
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Pirmosios Komunijos šventė, po mišių Devintinių procesija.  

Birželio 12 d. - penktadienis

 • 19.00 val. - Švč. Jėzaus Širdies šventė. Šv. Mišiose dalyvaus Sutvirtinimo sakramentui pasiruošę mokiniai su tėveliais ir Sutvirtinimo tėvais.  

Birželio 13 d. - šeštadienis, mūsų bažnyčioje vakarinių, 18 val. Šv. Mišių – nebus. 

 • 16.00 val. Krekenavos bazilikoje – Sutvirtinimo sakramento teikimas. 

Birželio 14 d. - sekmadienis. 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Po jų bus laiminami vaikai ir atsinešti žolynai. 
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Barklainių koplyčioje.

Birželio 19-24 d. Miesto šventė ir Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. 

Birželio 20 d. – vakarinių Šv. Mišių – nebus. 

Birželio 21 d. - sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Giedos Ramygalos vokalinis moterų ansamblis "Aušra"

Birželio 23 d. - antradienis 

 • 16.00 val. - Ramygalos seniūnijos salėje. Knygos apie ilgametį, 1926 – 1945 metų, Ramygalos parapijos vargonininką ir gimnazijos mokytoją Romualdą Dovydėną - "Šaknys, atžalos ir likimai. Dovydėnų gentis šimtmečių vingiuose"  pristatymas. Dalyvaus knygos sudarytojai: Vytautas Brekys ir Arvydas Kariška.
 • 19.00 val. - atlaidų išvakarių Šv. Mišios, po jų tradicinis sakralinės muzikos koncertas „Šv. Jono aidai“. 

Birželio 24 d. - atlaidų diena

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.

Birželio 28 d. - sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainių koplyčioje

Pirmąjį gegužės sekmadienį šventėme Motinos dieną. Ramygalos bažnyčioje abiejų  Šv. Mišių metu meldėmės už gyvas ir mirusias mamas. Po 11.30 val. Šv. Mišių vyko Panevėžio Muzikos Mokyklos pučiamųjų ir kanklių klasių mokinių koncertas. Šį koncertą vaikai dovanojo savo mamoms.

Pučiamųjų klasės mokinys Deividas Urbonas trombonu atliko įžymiausias Ave Marijos giesmes, jam vargonais pritarė mok. G.Brazauskas. 

Gražiai ir jautriai bažnyčioje skambėjo kanklių muzikos garsai. Pačių mažiausių kankliuojamos melodijos ramino ir šildė sielas. Vyresnių klasių mokinės atliko lietuvių liaudies melodijas, kurios žadino lietuvybės jausmus.  

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokiniams ir juos paruošusiems mokytojams: Loretai Venslavičienei, Kęstučiui Palnčiūnui, ir Gintariui Brazauskui.

Balandžio 1d. - DIDYSIS TREČIADIENIS

 • 19.00 val. - Šv. Mišios

Balandžio 2 d. - DIDYSIS KETVIRTADIENIS

 • 19.00 val. - Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios

Balandžio 3 d. - DIDYSIS PENKTADIENIS

 • Švč. Sakramento adoracija nuo 10 val.
 • 19.00 val. - Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 4 d. - DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

 • Švč. Sakramento adoracija nuo 10 val.
 • 18.00 val. - Velyknakčio pamaldos

Balandžio 5 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO – VELYKŲ ŠVENTĖ

 • 08.00 val. - Velykų Procesija ir Prisikėlimo Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Velykų dienos Šv. Mišios

Balandžio 6 d. - II-oji Velykų diena

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Balandžio 12 d. Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Barkalinių koplyčioje

Balandžio 17 d. - penktadienis

 • 17.00 val. - Ramygalos Kultūros centre renginys Pašvęsto gyvenimo metams ir ramygalietės, tikėjimo ir lietuvybės platintojos, 75-ioms Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metinėms: „Dėkoti, Pašvęsti, Aukoti“.
 • 19.00 val. - Šv. Mišios Ramygalos bažnyčioje. 

Balandžio 19 d. - III Velykų sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Balandžio 23 d. II-o Lietuvos globėjo Šv.Jurgio minėjimas

 • 19.00 val - Šv. Mišios

Balandžio 25 d. - Šv. Evangelisto Morkaus minėjimas

 • 18.30 val. - Maldavimų procesija
 • 19.00 val. - Šv. Mišios

Balandžio 26 d. - IV Velykų sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainių bendruomenės namuose. 

Kovo 1 d. Antrasis Gavėnios sekmadienis - pirmas mėnesio sekamdienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios. Vyks adoracija, vidinio gydimo pamaldos. Eisime Kryžiaus kelią.

Kovo 3 d. antradienis - pirmas mėnesio antradienis 

 • 19.00 val. - Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną.

Kovo 4 d. Lietuvos Globėjo - Šv. Kazimiero minėjimas 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 6 d. penktadienis pirmas mėn. penktadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios į Švč. Jėzaus Širdį
 • 18.30 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas 
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 8 d. - Trečiasis Gavėnios sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 10.15 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas. 
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Barklainių koplyčioje. 

Kovo 11 d. - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 13 d. penktadienis

 • 18.30 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 15 d. - Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios 
 • 10.15 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas

Kovo 19 d. - Šv. Juozapo minėjimas 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 20 d. penktadienis 

 • 18.30 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 21 d. šeštadienis - PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 22 d. sekmadienis - PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 10.15 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas.  

Rekolekcijų metu, kviečiame tikinčiuosius pasinaudoti galimybe atlikti velykinę išpažintį, bus kunigų iš kaimyninių parapijų. 


Kovo 25 d. - Viešpaties Apreiškimo šventė 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 27 d. penktadienis

 • 18.30 val. - Kryžiaus kelio apmąstymas
 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 29 d. - Verbų sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šventos Mišios
 • 11.30 val. - Šventos Mišios
 • 13.00 val. - Šventos Mišios Jotainių bendruomenės namuose 

Kovo 30 d. - Didysis pirmadienis 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Kovo 31 d. - Didysis antradienis 

 • 19.00 val. - Šventos Mišios

Vasario 1 d. - pirmasis mėnesio sekmadienis 

 • 09.00 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Vyks Adoracija, vidinio gydimo pamaldos, procesija. 

Vasario 2 d. - pirmadienis - Kristaus paaukojimas, Grabnyčios

 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 19.00 val. - Šv. Mišios

Vasario 3 d. - antradienis, Šv. Blažiejaus minėjimas 

 • 19.00 val. - Šv. Mišios. Melsime apsaugos nuo gerklės ligų. 

Vasario 5 d. - ketvirtadienis, Šv. Agotos Minėjimas 

 • 19.00 val. - Šv. Mišios. Melsime apsaugos nuo gaisrų, šventinama Šv. Agotos duona ir vanduo.

Vasario 6 d. - pirmasis mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį.

Vasario 8 d. - sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Barklainių Koplyčioje

Vasario 11 d. - Lurdo Švč. Mergelės Marijos minėjimas, Pasaulinė ligonių diena 

 • 19.00 val. - Šv. Mišios

Vasario 15 d. - sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Už Tėvynę 

Vasario 18 d.  - Pelenų trečiadienis, Gavėnios pradžia

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 19.00 val. - Šv. Mišios

Gavėnios laikotarpiu tikintieji turėtų susilaikyti nuo triukšmingų renginių, pasilinksminimų. Penktadieniais laikytis pasninko. 

Gavėnios metu Kryžiaus kelio stotys mūsų bažnyčioje bus einamos kiekvieną penktadienį 18.30 val. ir sekmadienį po 9.30 val. Šventųjų Mišių.


Vasario 22 d.  - pirmasis Gavėnios sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Jotainių bendruomenės namuose

Vasario 27 d. - penktadienis

 • 18.30 val. apmąstomos Kryžiaus kelio stotys, giedami graudūs verksmai
 • 19.00 val. Šv. Mišios

Artėjant gražiausiai žiemos šventei – Šv. Kalėdoms norisi dalintis gerumu. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos Carito savanorės ryžosi dideliam gerumo darbui – suteikti bent mažą Kalėdų džiaugsmą vienišiems ir vargingiau gyvenantiems ramygaliečiams.

Paskutinį Advento sekmadienį, gruodžio 21 d., visi buvo kviečiami į Kultūros centrą sušilti ir pasisotinti Kalėdų sriuba, namine duona, kūčiukais ir arbata. Jaukų ir šiltą pasidalinimą pradėjome malda, maistą palaimino klebonas Edmundas Rinkevičius. Seniūnas Valdas Chirv, dalyvavęs šioje pirmą kartą Ramygaloje organizuotoje akcijoje, džiaugėsi, kad ji buvo sėkminga – pamaitinta per trisdešimt ramygaliečių.

Viliamės, kad ši akcija taps tradicija. Kiekvienam linkime ne keikti tamsą, bet įžiebti nors vieną vilties, gerumo ir meilės švieselę. Esame dėkingi ją įžiebusiems:

 • UAB „NIJUS“ vadovei Nijolei Ambotienei;
 • Ramygalos gimnazijos bendruomenei, ypač Aušrai Volkovienei;
 • Ramygalos – Garuckų bendruomenės vadovei ir seniūnijos soc. darbuotojai Rasai Marozienei;
 • Ramygalos Kultūros Centro vadovei Loretai Kubiliūnienei.

Džiugų ir viltingų artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Parapijos Carito savanorės