Renginiai

Spalio 2 dieną kviečiame į Švento Mykolo Arkangelo atlaidus Ramygaloje

 • 09.30 val. - Šv. Mišios, vidinio išgydymo pamaldos, adoracija. Šventoriuje Ramygalos gimnazijos mokinių rudeninių paveikslų paroda.
 • 11.30 val. - procesija ir Šv. Mišios, po jų malda prie Garbingosios Dievo Tarnaitės MARIJOS KAZIMIEROS KAUPAITĖS relikvijų.
 • 13.00 val. - koncertas „Po angelo sparnu“. Dalyvauja Lietuvos Nacionalinės premijos laureatė, solistė prof. Irena Milkevičiūtė.  
 • 14.00 val. - bendruomenių šventė miesto aikštėje. 

Nuo 9 val. iki 15 val. kviečiame aplankyti Garbingosios Dievo Tarnaitės MARIJOS KAZIMIEROS KAUPAITĖS relikvijas bažnyčios kriptoje.    

Organizatoriai:
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapija
Ramygalos-Garuckų bendruomenė
Ramygalos kultūros centras
Ramygalos gimnazija

Liepos 17 d. Ramygalos bažnyčioje vyks Škaplierinės atlaidai

 • 09.30 val. - Šv. Mišios, jų metu kartu melsis seserys kazimierietės iš Čikagos.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.

Gegužės 6 d. - pirmas mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį

Gegužės 7 d. - pirmas mėnesio šeštadienis

 • 19.00 val. -Šv. Mišios į Švč. M. Mariją

Gegužės 8 d. - Kristaus dangun žengimo šventė – Šeštinės

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gegužės 9 d. - kunigo Jono Butkio 10 mirties metinės

 • 12.00 val. - val. Šv. Mišios.

Gegužės 15 d. - Šv. Dvasios atsiuntimo šventė – Sekminės

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gegužės 22 d. - Švč. Trejybės šventė

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gegužės 29 d. - Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios, procesija
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainių koplyčioje. 

Balandį Tavo dvasia, baltais sparnais pamojusi, nuskrido pas Viešpatį, kad amžinai gyventų jo malonės šviesoje. O Tavo dieviškai žmogiška šviesa liko čia - gimtojoje žemėje. Kiekvieną pavasarį Tavo akys iš naujo pažvelgia į mus mėlynomis žibutėmis, jos lyg trapus dangaus atspindys – neišmatuojama gelmė giedros, šilumos ir išminties, kurią atrandame Tavo kilniuose darbuose, Tavo žodžiuose. Tie žodžiai šiandieną atskrido pas mus čiulbėdami: „Pasikalbėkime... pasikalbėkime laiškais“.

Balandžio 15 d. Ramygalos bažnyčios kriptoje, prie Garbingosios Dievo Tarnaitės Motinos Marijos Kaupaitės atminimo lentos su relikvijomis, vyko jos 76 mirties metinių minėjimas pavadintas "Pasikalbėkime laiškais". 

Renginį vedė kultūros centro meno vadovė Audronė Palionienė. Marijos Kaupaitės laiškus skaitė Irena Živilienė, Jolanta Masiokienė ir Loreta Kubiliūnienė. Kaip žmogiškai ir paprastai atskleidžiamos tikėjimo, o katu ir žmogiškumo paslaptys, laiškų jautrumas palietė kiekvieną klausantį. Laiškai rašyti su meile visada sulaukia atsako. Laiškus savo kraštietei rašė ir ramygaliečiai, keletas jų buvo skaitomi ir renginyje.

Kovo 12 ir 13 d. parapijos rekolekcijos - tai laikas skirtas tikintiesiems be sunkumų atlikti išpažintį, nes dalyvaus kaimyninių parapijų ir kviestinių kunigų. Jie talkins klausydami išpažinčių. Kviečiame neatidėlioti Velykinės išpažinties paskutinėms dienoms. 

Kovo 12 d. - šeštadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 19.00 val. - Šv. Mišios

Kovo 13 d. - sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Kovo 20 d. – Verbų sekmadienis. 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios, bus šventinamos verbos.    
 • 11.30 val. - Šv. Mišios, bus šventinamos verbos.

Kovo 24 d. – Didysis Ketvirtadienis. 

 • 19.00 val. - Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.

Kovo 25 d. – Didysis Penktadienis. 

 • 19.00 val. - Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 26 d. – Didysis Šeštadienis. 

 • 18.00 val. - Velykų vigilijos – Velyknakčio apeigos. 

Kovo 27 d. - Kristaus Prisikėlimo šventė. 

 • 08.00 val. - Prisikėlimo Šv. Mišios ir procesija. 
 • 11.30 val. - Velykų dienos Šv. Mišios. 

Kovo 28 d. Antroji Velykų diena.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gruodžio 24 d. (ketvirtadienis) - Kūčios

 • 22.00 val. - Kalėdų nakties Šv. Mišios. 

Gruodžio 25 d. (penktadienis) - I-oji Kalėdų diena 

 • 08.00 val. - Kalėdų ryto (Piemenėlių) Šv. Mišios. 
 • 11.30 val. - Kalėdų dienos Šv. Mišios. 

Gruodžio 26 d. (šeštadienis) - II-oji Kalėdų diena. 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gruodžio 27 d. Šeimos sekmadienis 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gruodžio 31 d. (ketvirtadienis) 

 • 23.00 val. - Padėkos ir Naujų Metų sutikimo Šv. Mišios. 

2016 sausio 1 d. (penktadienis) Marija - Dievo Gimdytoja.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Ramygalos bažnyčioje pamaldų laikas Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis. 

Lapkričio 1 d. (sekmadienis) VISŲ ŠVENTŲJŲ šventė 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios. Po jų vyks vidinio gydimo pamaldos, adoracija. 
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Prieš jas, procesija. 
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Barkalinių koplyčioje.
 • 16.00 val. - gedulinga procesija į Ramygalos kapines (pagal senas tradicijas - bus šventinami keturi kapinių kampai). 

Lapkričio 2 d. - VĖLINĖS 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios. 
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.

Mykolinės Ramygaloje 2015

Rugsėjo 1 d.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios už gimnazijos mokinius ir mokytojus. 
 • 19.00 val. - sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną. 

Rugsėjo 4 d. - pirmas mėn. penktadienis 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. 

Rugsėjo 5 d. 

 • 19.00 val. - sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją. 

Rugsėjo 6 d. - pirmas mėnesio sekmadienis: vyks adoracija, vidinio gydimo pamaldos, procesija.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Rugsėjo 11 d. organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. 

Rugsėjo 13 d. 

 • 13.00 val. - Barklainių koplyčioje Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai. 

Rugsėjo 20 d. 

 • 11.30 val. - Šv. Mišiose melsimės už prelatą Rapolą Kuodį, 40 mirties metinėse. 

Rugsėjo 27 d. pradėsime aštuondienį, Šv. Mykolo atlaidus ir Garbingosios Dievo Tarnaitės motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės  relikvijų sutiktuves. (bus atskiras pranešimas)

Rugsėjo 27 d. 

 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainuose.