Renginiai

Jei mes darysime viską ką pajėgiame, Dievas būtinai ateis mums padėti“. Šie žodžiai nepaprastai paprastos ir tuo pačiu didžios moters, kandidatės į palaimintuosius, sesers Marijos Kazimieros Kaupaitės. Ne visi ją žinome, juk ne tiek daug moterų gyvenusių XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje pateko į vadovėlių puslapius, daug darbščių, talentingų moterų liko istorijos paraštėse. Ir vis dėl to, šios moters vardas įtrauktas į Lietuvos šimtmečio žmonių sąrašą.

1880 m. gimusi Ramygalos parapijos Gudelių kaime didelėje šeimoje, dar visai jaunutė, vos 16 m. viena išvyko į Ameriką pas brolį kunigą. Vėliau siekė mokslo - studijavo Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pajutusi pašaukimą vienuolystei, Amerikoje įkūrė pirmąją lietuvišką Šv. Kazimiero seserų kongregaciją, kuri rūpinosi katalikišku lietuvių emigrantų vaikų auklėjimu, dirbo pedagoginį, socialinį ir slaugos darbus.

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, vyskupo pal. Jurgio Matulaičio kvietimu 1920 m. keturios vienuolijos seserys atvyksta su švietėjiška misija į Lietuvą. Įsikuria apleistame Pažaislio vienuolyne, kurį darbu ir malda prikelia naujam gyvenimui. Dėkodamos Dievui už galimybę tarnauti Tėvynei, steigia pirmąsias mokyklas, darželius, gimnazijas, amatų mokyklas, senelių ir našlaičių prieglaudas. Motina Marija Kazimiera Kaupaitė suprato, jog meilė ir ugdymas gali padaryti žmones laimingus.

Vasario 2 d., ketvirtadienis - Kristaus paaukojimo – Grabnyčių šventė.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios (vakaro Šv. Mišių nebus).

Vasario 3 d., penktadienį,

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį
 • 19.00 val. - Šv. Mišios ir Šv. Blažiejaus palaiminimas

Vasario 4 d., šeštadienį,

 • 19.00 val. - Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

Vasario 5 d., pirmas mėnesio sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios. Šv. Agotos duonos ir vandens palaiminimas.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Vyks vidinio gydymo pamaldos, adoracija ir procesija.

Vasario 12 d., sekmadienis Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Barklainių koplyčioje 

Vasario 16 d., ketvirtadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios už Lietuvą

Vasario 19 d., sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Vasario 26 d., sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Jotainių koplyčioje. 

Sausio 6 d. - pirmas mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. Minėsime Garbingosios Dievo Tarnaitės Kazimieros Kaupaitės gimimo 137 metines.

Sausio 8 d. - TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ  

 • 09.30 val. - Šv. Mišios 
 • 11.30 val. - Šv. Mišios  
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Barklainių koplyčioje

Sausio 15 d. - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

 • 09.30 val. - Šv. Mišios 
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Sausio 18-25 dienomis

Po 19.00 valandos Šv. Mišių vyks MALDŲ UŽ VISŲ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS.  

Sausio 29 d.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios 
 • 11.30 val. - Šv. Mišios 
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainių koplyčioje