Straipsnių sąrašas

Gyvojo Rožančiaus draugija

 Aktyviai veikiai Gyvojo Rožančiaus draugija. Jai vadovauja Elena Augulienė . Parapijos Gyvojo Rožančiaus draugija yra suskirstyta į kelis būrelius, kurių nariai kasdien kalba rožinio dalį. Meldžiasi ne tik savo, bet ir visos bažnyčios intencijomis. Būręsi bendrai melstis už mirusiuosius – giedoti Švč. Jėzaus Vardo rožančių už mirusius draugijos narius. Šventėse ir atlaidų metu procesijoje neša – vienintelį Panevėžio vyskupijoje vėliavinį rožančių.