Straipsnių sąrašas

Parapijos chorai

Ramygalos Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje yra du chorai. Sumos (mišrus) ir Jaunimo chorai. Jiems vadovauja vargonininkas Mantas Masiokas.

 Sumos chore šiuo metu gieda 26 choristai. Sumos choras renkasi kiekvieną sekmadienį į 11.30 val . Šv. Mišias, taip pat gieda ir įvairiose ne tik liturginėse, bet ir tautinėse šventėse. Nors daugelis choristų yra senjorai, bet tai netrukdo aktyviai dalyvauti choro veikloje. 2010 m. vyko į Pažaislio vienuolyną, Kauno raj., Aušros Vartus, Vilniuje. Jau tampa tradicija kiekvieni metai vykti į Anykščių Šv. Mato bažnyčią, kur esame bičiuliškai laukiami vietos choristų.  Aplankyta daug vyskupijos bažnyčių: Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bazilika, Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčia, Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčia, Karsakiškio Nukryžiuotojo bažnyčia.

 Jaunimo choras gieda sekmadieniais  votyvos  metu. Kelis metus gyvuojantis choras turi savas tradicijas: Kūčių vakaro Šv. Mišias, Šv.Jono Krikštytojo atlaidų metu organizuoja Panevėžio-Krekenavos dekanato dieną, bendradarbiaudamas su parapijos Caritas organizuoja maisto rinkimo ir išdalinimo prieš Kalėdų šventes.  Aktyviai dalyvauja vyskupijos chorų šventese, kaimyninių parapijų atlaiduose, vyskupijos jaunimo centro organizuojamuose renginiuose, piligriminese kelionėse ir žygiuose, rekolekcijose. Kiekvienais metais choras pasipildo naujais nariais.