Straipsnių sąrašas

2011 metų pastoracinės veiklos ataskaita

  • Pakrikštyta – 22;
  • Pirmąją Komuniją priėmė – 26;
  • Sutvirtimino sakramentą priėmė – 27;
  • Santuokų – 11;
  • Ligonio sakramentais aprūpinta – 17;
  • Palaidota – 62.