Straipsnių sąrašas

Ramygalos parapija šiandien

 Šiandien Ramygalos parapija yra Vilnaus metropolijos, Panevėžio vyskupijos, Panevėžio – Krekenavos dekanato parapija ribojasi su: Krekenavos, Ėriškių, Uliūnų, Vadoklių, Anciškio ir Truskavos parapijomis.  Parapijos vadovas klebonas, garbės kanauninkas, kunigas Edmundas Rinkevičius.

Ramygalos parapija priklauso apie 3 000 parapijiečių. Kiekvieni metai prieš Kalėdas yra aplankoma apie 1 000 parapijos šeimų. 

Kiekvieni metai parapijoje yra katechizuojami vaikai – ruošiami Išpažinties (Atgailos),  Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Juos su tikėjimo žiniomis supažindina mokytoja Sigutė Žalnieriūnienė. 

Parapijoje veikia šios organizacijos: Caritas, Gyvasis Rožinis, Chorai.

 

 

 

 

Parapijos pastoracinis komitetas yra klebonui patariamasis balsas, renkamas 5 metamas. Šiuo metu pastoracinio komiteto nariai:

Gegužės 20 d. - Šeštinių šventėje - Ramygalos bažnyčioje prisiekė naujai išrinkti papildomi parapijos komiteto nariai:

  • Romualdas Ulys
  • Vladas Lamanauskas
  • Stasė Meškonienė
  • Jolanta Masiokienė
  • Mantas Masiokas
  • Vilija Grakauskienė
  • Raimondas Jasiūnas
  • Regina Garuckienė 

Ekonominių reikalų taryba: