Pamaldų laikas

Šiokiadieniais Šv. Mišios - 19.00 val.
Sekmadieniais Šv. Mišios - 9.30 val. votyva 11.30 val. suma

  • Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių vyksta vidinio išgydymo pamaldos.
  • Pirmą mėnesio antradienį 19.00 val. meldžiamės į Šv. Antaną.
  • Pirmą mėnesio penktadienį 9.30 val.votyvinės Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Pirmą mėnesio šeštadienį 19.00 val. meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją.
  • Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį 13.00 val. Barklainių koplyčioje.
  • Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 13.00 val. Jotainių kultūros namuose

Parapijos atlaidai
1. Bažnyčios titulo - Šv. Jono Krikštytojo - birželio 23 - 24 d.
2. Dievo Motinos Marijos - Škaplieriaus Karalienės - liepos 16 d. (keliami į sekmadienį)
3. Šv. arkangelo Mykolo - rugsėjo 29 d. (keliami į sekmadienį)