Pozicija:
Parapijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė
Telefonas:
8 610 9 71 85