Ankstyvą tėvo dienos ir Devintinių sekmadienio rytą (2010-06-06) į Ramygalos bažnyčia Votyvos mišioms gausiai rinkosi tikintieji.
Puikų muzikos koncertą parapijiečiams padovanojo Panevėžio raj. vaikų ir jaunimo orkestras "Aukštyn" vadovaujamas R.Vilio. Skambi ir pakili dūdų muzika telkė mintis ir skatino maldą. Mišių metu padėkos žodį svečiams pasakė klebonas g. kan. E.Rinkevičius.